• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Solidarna Szkoła

   Kryteria certyfikatu Solidarnej Szkoły

   Kryteria certyfikatu Solidarnej Szkoły:

   Szkoły biorące udział w programie mogą starać się o przyznanie im certyfikatu Solidarnej Szkoły. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest spełnienie kryteriów, które prezentujemy poniżej. Plik PDF z kryteriami jest dostępny do pobrania na dole strony. Kryteria mogą się również stać podstawą do planowania działań szkoły na nadchodzący rok szkolny.

   Mamy nadzieję, że wymienione niżej kryteria pomogą Państwu w tworzeniu Solidarnych Szkół. 

   Kryteria konieczne:

   Spełnienie wszystkich z poniższych kryteriów jest konieczne do otrzymania certyfikatu Solidarnej Szkoły. Infografika prezentuje kryteria wraz ze wskazówkami ich realizacji.

   Fot. Grzegorz Mehring / ECS
   Kryteria dodatkowe:

   Żeby otrzymać zaproszenie na finał projektu Solidarna Szkoła, niezbędne jest spełnienie wszystkich kryteriów koniecznych oraz min. 5 kryteriów dodatkowych. W przypadku spełnienia tych wymagań przez większą liczbę szkół, podstawę do zaproszenia będzie stanowić ocena zrealizowanych działań, np. zasięg działania, krąg odbiorców, oddziaływanie na lokalną społeczność, nowatorstwo działań, odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego. 

   Infografika prezentuje kryteria wraz ze wskazówkami ich realizacji.

   Fot. Tomasz Kwiręg

   Opracowała: Anna Dobrowolska