• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Solidarna Szkoła

   Harmonogram programu "Solidarna Szkoła"

    

   Solidarna Szkoła

   Harmonogram Programu: 1 września 2016 - 30 czerwca 2017

   Rekrutacja i promocja

   wrzesień-listopad 2016

   Do Programu zgłasza się cała Szkoła za pomocą formularza elektronicznego. W realizacji programu w szkole wskazówką są kryteria certyfikatu "Solidarnej Szkoły". Po zakończeniu i sprawozdaniu uczniowskich działań na blogu uczniowskim lub fanpage'u na Facebooku, a także po wypełnieniu sprawozdania z realizacji kryteriów certyfikatu, Szkoły otrzymują pamiątkowe tablice-certyfikaty.

   Szkolenie dla nauczycieli 

   październik 2016

   W Warszawie odbędzie się szkolenie nauczycieli programu "Solidarna szkoła". W trakcie szkolenia omówione zostaną metody pracy, dobre praktyki i pomysły na działania. Elementem szkolenia będzie dyskusja nad kryteriami certyfikatu "Solidarnej Szkoły", a także praca nad własnymi scenariuszami lekcji i ćwiczeń.

   Wsparcie metodyczne

   wrzesień 2016 - czerwiec 2017

   Prowadzona będzie strona Programu www.ceo.org.pl/solidarna z: biblioteką tekstów, filmów, wskazówek dla nauczycieli. CEO zapewni także opiekę merytoryczną uczestnikom poprzez bloga eksperckiego. W tworzenie bloga eksperciego będą zaangażowani nauczyciele biorący udział w programie.

   Lekcje demokracji online

   wrzesien 2016 - czerwiec 2017

   Sprawdzoną formą uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły w zakresie tematycznym Programu będą prowadzone online lekcje demokracji. Webinaria będą poświęcone zarówno tematom historycznym, jak i współczesnym wymiarom solidarności. Do udziału w lekcjach online z ekspertami (w tym bohaterami 1989-91) zaproszone zostaną Szkoły wyróżniające się szczególną aktywnością.

   Wdrożenie szkolnego programu edukacyjno-wychowawczego

   październik 2016 -  czerwiec 2017

   Szkoły - we współpracy z samorządem uczniowskim - wypracują szkolny program edukacyjno-wychowawczy, którego elementy będą wdrażane w  roku szkolnym 2016/2017. Program zostanie przyjęty na uroczystym szkolnym apelu.

   Do końca listopada 2016 uczniowie przygotują harmonogram i plan działań (projektu) i dokonają wyboru minimum jednego tematu, a efekty swojej pracy zaprezentują szkolnej i lokalnej społeczności do końca roku szkolnego.

   Warsztaty w szkołach

   listopad - grudzień 2016

   W ramach wsparcia dla nauczycieli i uczniów zorganizowane zostaną warsztaty w szkołach. Program warsztatów będzie realizowany pilotażowo dla min. 5 szkół. W ramach tych spotkań uczniowie będą mieli okazję poznać określone pomysły na działania (zgodne z zadeklarowanymi zainteresowaniami, np. debata, mural, spektakl teatralny, badanie społeczne), a także zrealizować je pod opieką mentora. 

   Festiwal internetowy

   listopad 2016

   Na platformie CEO odbędzie się Wirtualny Festiwal Historii Najnowszej.

   Konferencja podsumowująca

   czerwiec 2017

   Na zakończenie Programu zorganizowana zostanie w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności interaktywna konferencja podsumowująca dla uczestników i gości. Będzie to okazja do zaprezentowania najlepszych programów wychowawczo-edukacyjnych szkoły oraz najciekawszych projektów uczniowskich. Uczestnicy będą mogli także utrwalić swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w warsztatach i wystawach Europejskiego Centrum Solidarności.

   Do udziału w konferencji zaproszne zostaną szkoły, które zrealizują wszystkie kryteria konieczne certyfikatu "Solidarnej Szkoły", a także min. 5 kryteriów dodatkowych. W przypadku spełnienia tych wymagań przez większą liczbę szkół, podstawę do zaproszenia będzie stanowić ocena zrealizowanych działań, np. zasięg działania, krąg odbiorców, oddziaływanie na lokalną społeczność, nowatorstwo działań, odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego. 

    

   Kamila Zaborowska, Anna Dobrowolska