• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Solidarna Szkoła

   Lekcje multimedialne Solidarnej Szkoły

   Lekcja o kooperatywach i spółdzielczości.

   Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. Jednak, chcąc znaleźć wspólny mianownik, można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna. 

   Link do lekcji i prezentacji
    

   Państwo tu nie stali. Gospodarka niedoboru w PRL.

   Lekcja zapoznaje uczniów z najważniejszymi informacjami na temat funkcjonowania gospodarki PRL-u, zwanej też gospodarką niedoboru. Kolejki, kartki i Pewex były jej nieodłącznymi elementami, które zaprezentowane zostały podczas lekcji na fotografiach ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności. Do lekcji dołączone są materiały źródłowe, które mogą stać się przyczynkiem do klasowej dyskusji.

   Link do lekcji i prezentacji

   Przez obiektyw o historii

   Lekcja przybliży uczniom ważne momenty w historii najnowszej. Fotografia historyczna jest nie tylko dokumentem z minionych lat, ale również świadectwem działalności jednostki. Poprzez wybrane fotografie ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności uczniowie poznają takie wydarzenia jak, strajk w sierpniu 1980 r. i narodziny Solidarności, stan wojenny, strajki 1988 r. oraz przemiany transformacyjne w 1989 r.

   Link do lekcji i prezentacji

    

   Stan wojenny

   Lekcja o stanie wojennym prezentująca archiwalne zbiory fotografii Europejskiego Centrum Solidarności. Prezentacjom towarzyszą zadania dla uczniów oraz materiał nt. wydarzeń poprzedzających stan wojenny. 

   Link do scenariusza lekcji i prezentacji

   Misja: solidarność lokalna

   Stawiamy przed uczniami nowe wyzwanie: solidarność lokalną. Zachęcamy do spojrzenia na swoje otoczenie i podjęcia działania na rzecz innych.

   Link do scenariusza  lekcji i prezentacji

   Tajemnica państwowa czyli lekcja o roli i udziale kobiet w opozycji w PRL w latach 80.
    
   Gdzie były i co robiły kobiety w okresie „Solidarności”? Takie pytanie zadajemy uczniom i proponujemy, aby sami poszukali na nie odpowiedzi tworząc mapy myśli i biografie sześciu słów. 

   Link do scenariusza  lekcji i prezentacji

   Jak nie wchodząc w politykę zmieniać świat?

   Co możemy zrobić, aby zmieniać nie tylko najbliższe otoczenie, ale i wpływać na to, co dzieje się na świecie? Przyglądamy się wydarzeniom na Ukrainie i zastanawiamy się, co to znaczy być solidarnym globalnie. 

   Link do scenariusza lekcji i prezentacji