• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Solidarna Szkoła

   O programie "Solidarna Szkoła"

   Celem programu „Solidarna Szkoła” jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej w edukację solidarnościową oraz debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji. 

   Fot. Tomasz Kwiręg

   Chcemy:

   • Wypracować szkolny model wychowania uczniów solidarnych z członkami społeczności lokalnej, angażujących się w działanie na rzecz dobra wspólnego;
   • Kształtować u uczniów tożsamość historyczną poprzez edukację obywatelską dot. etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej oraz zaangażowanie w otwartą debatę publiczną na temat demokracji i zagrożeń przemian demokratycznych w Polsce i Europie;
   • Kształtować u uczniów postawy solidarności oraz odpowiedzialności za wspólnotę, które będą motywacją do podejmowania działań i współpracy;
   • Kształtować u uczniów świadomość globalnych problemów i konieczności solidarnego wsparcia krajów rozwijających się (w tym przekazywać wiedzę na temat polskiej i europejskiej pomocy rozwojowej).

   Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do zaangażowania w inicjatywy kształtujące u uczniów poczucie tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej. Zaczynamy od poznania historii i dziedzictwa wielkiego polskiego ruchu społecznego, Solidarności. Analizujemy postawy i wartości jego członków, aby zapytać uczniów, jak dzisiaj obecne są ideały Solidarności w życiu społecznym i debacie publicznej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Odwołujemy się do lokalnych problemów, ale też zapraszamy na spotkania z ekspertami z Palestyny, rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie i tym, jak być solidarnym z mieszkańcami regionów o szczególnie trudnej sytuacji politycznej i społecznej. W programie przede wszystkim zachęcamy społeczności szkolne, aby wybrały własny cel, stworzyły i zrealizowały krok po kroku uczniowskie działania, dzięki którym młodzi ludzie uczą się solidarności, współpracując przy tym z nauczycielami, rodzicami, dyrektorem, pracownikami szkoły i społecznością lokalną.

   Tworzymy Solidarną Szkołę poprzez realizację kolejnych zadań obowiązkowych:

   1. Wypracowanie szkolnego programu wychowawczego opartego na edukacji solidarnościowej (na podstawie kryteriów certyfikatu "Solidarnej Szkoły");
   2. Realizację wybranych zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie w oparciu o proponowane przez organizatorów scenariusze lekcji i materiały;
   3. Realizację solidarnościowego projektu edukacyjnego lub działań uczniowskich przez społeczność szkolną;

   Wszystkie działania zaplanowane w Programie dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u uczniów poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności. W ramach Programu uczniowie poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp.

   W tegorocznej edycji programu oferujemy szkołom:  

   • nowe materiały edukacyjne dostępne online;
   • publikację poświęconą edukacji historycznej w szkole w kontekście programu wychowawczego szkoły i działań podejmowanych w szkole w związku z rocznicami;
   • scenariusz pracy z projektem edukacyjnym realizującym cele programu Solidarna Szkoła;
   • scenariusze szkolnych akcji i happeningów związanych z ważnymi rocznicami;
   • szkolenie dla nauczycieli;
   • warsztaty w szkołach;
   • lekcje z ekspertami w postaci webinariów;
   • udział 12 najaktywniejszych szkół w finał projektu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku;
   • certyfikat "Solidarnej Szkoły" dla szkół, które wypełnią kryteria certyfikatu.

    

    

   Fot. Grzegorz Mehring / ECS

    

   Opracowały: Kamila Zaborowska i Anna Dobrowolska