• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Solidarna Szkoła

   "Solidarność" na lekcjach historii.

    Zachęcamy społeczność szkolną – uczniów, nauczycieli, rodziców -  do szukania odpowiedzi na pytanie o historię i współczesne oblicze "Solidarności" . Proponujemy m.in. zagadnienia: "Solidarność”, Sierpień '80, stan wojenny, lata 80-te i Okrągły Stół, Przełom 1989-91, kobiety w opozycji lat 80., ruch "Wolność i pokój", dziedzictwo Tadeusz Mazowieckiego, dokumentowanie Przełomu (Archiwa Przełomu).

   Wszystkie materiały dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku.

   W każdym z materiałów proponujemy uczniom działania, w których realizując zadania poznają społeczność lokalną i jej „bohaterów”: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp. 

   Materiały do ścieżki

   III etap edukacyjny

   IV etap edukacyjny

    

   III etap edukacyjny

   IV etap edukacyjny

   II etap edukacyjny

   III etap edukacyjny

   IV etap edukacyjny

   II etap edukacyjny

   III etap edukacyjny

   IV etap edukacyjny

   Publikacja "Historia najnowsza. Wydanie świąteczne."

   II etap edukacyjny

   III etap edukacyjny

   IV etap edukacyjny

   „Nie zapomnijcie tamtych dni…” – słowo o Sierpniu 1980 r. - scenariusz lekcji.

   III etap edukacyjny

   IV etap edukacyjny

   Rok 1989. Polityczne domino w Europie Środkowo-Wschodniej. Słowo o zmianach, które rozpoczęła ,,Solidarność”. - scenariusz lekcji

   III etap edukacyjny

   IV etap edukacyjny

   Z niewydrukowanych stronnic bibuły - scenariusz przedstawienia

   II etap edukacyjny

   III etap edukacyjny

   Dziedzictwo Tadusza Mazowieckiego. Pamiętnik z sześciu słów - scenariusz lekcji.

   II etap edukacyjny

   III etap edukacyjny

   IV etap edukacyjny

   III etap edukacyjny

   IV etap edukacyjny

   III etap edukacyjny

   IV etap edukacyjny

   III etap edukacyjny

   IV etap edukacyjny

                                         Polecamy dodatkowe materiały

   Jednodniówka Muzeum Historii Polski 4 czerwca 1989

   Jednodniówka czyli specjalne wydanie gazety przygotowywane lub współprzygotowywane przez MHP, publikowane z okazji 20. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku

   Pakiet edukacyjny „Stan wojenny” IPN

   Scenariusze lekcji, biogramy ważniejszych postaci, słownik pojęć, kalendarium wydarzeń w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, materiały źródłowe – zdjęcia, dokumenty, relacje, wspomnienia, fragmenty wydawnictw drugiego obiegu oraz współczesnych opracowań. Autorzy starali się zestawiać materiały „z dwóch stron barykady” – pokazać protestujących robotników i stronę rządową.
   Scenariusze lekcji są przeznaczone przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; część z nich może być wykorzystana także w gimnazjum. Scenariusze mogą być realizowane na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego.

   Pakiet edukacyjny IPN Z "Solidarnością" do wolności.

   Scenariusze lekcji poświęcone historii "Solidarności” rozumianej zarówno jako związek zawodowy, jak i ruch społeczny skupiający miliony ludzi. Integralną część publikacji stanowią Karty, zawierające ponad setkę zdjęć, prezentacje multimedialne oraz fragmenty filmów, które umieszczono na dwóch płytach DVD. Dodatkowo teka zawiera teksty źródłowe.

   Scenariusz lekcji do filmu Krótka historia jednej tablicy Feliksa Falka

   Obejrzyj z uczniami film i odpowiedz na pytanie, czy czy wizja reżysera jest gorzką opowieścią o porzuceniu ideałów Solidarności, czy też przedstawia pewien nieuchronny proces? Czy jest miejsce na etos solidarnościowy we współczesnym społeczeństwie polskim?

   Scenariusze lekcji o Przełomie 1989-1991

     Lekcja o transformacji

    Lekcja  o wyborach 4 czerwca

    Lekcja o dokumentowaniu przełomu

    Lekcja o prawach człowieka w PRL.

   Czytanie Konstytucji z Tadeuszem Mazowieckim (scenariusz symulacji)

   Rok 1989 - rok cudów

   Przegląd najważniejszych wydarzeń roku 1989 w Polsce i Europie.

   Materiały programu "Opowiem Ci o wolnej Polsce". (319)

   Scenariusze lekcji i ćwiczeń, materiały pomocnicze oraz wskazówki jak uczyć o PRL.

   Scenariusze lekcji o Okrągłym Stole i 1989 roku.

   W najnowszej historii Polski istotną rolę odegrało porozumienie zawarte przez przedstawicieli władzy i opozycji przy Okrągłym Stole w 1989 r. Proponujemy interesujące scenariusze lekcji.

   Film Prawdziwy koniec zimnej wojny i scenariusze zajęć.

   W 1990 rozpoczęły się oficjalne kontakty Polski z NATO. Przypominamy historię polskiego członkostwa w NATO - polecamy film oraz materiały pomocnicze: scenariusze lekcji i miniprojektów.

   Pamiętanie Peerelu.

   Piąty notes edukacyjny dla uczniów i nauczycieli z serii Pamiętanie Peerelu zatytułowany 1989. Koniec Peerelu.

   Mur runął.

   10 listopada 1989 r. rozradowani mieszkańcy wschodniego i zachodniego Berlina przystąpili do burzenia muru dzielącego ich miasto - pierwszą cegłę z tego muru wyjęto jednak w Polsce.

   Wykorzystajcie teksty o upadku bloku komunistycznego na lekcji z uczniami.