• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Solidarna Szkoła

   Szkolenie dla nauczycieli

   Szkolenie:

   Solidarne Szkoły nie istniałyby, gdyby nie zaangażowanie kreatywnych nauczycieli. Jednym z celów czwartej edycji programu jest wsparcie metodyczne nauczycieli przy realizacji solidarnych działań. Służyć temu będą zamieszczane na naszej stronie i blogu materiały, ale także stacjonarne szkolenie dla nauczycieli, które odbędzie się na początku listopada w Warszawie.

   Do udziału zapraszamy zarówno osoby biorące udział w poprzednich edycjach, jak i tych, którzy swój udział w programie „Solidarna Szkoła” dopiero zaczną. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności potrzebne w budowaniu Solidarnych Szkół, ale także stworzenie grupy liderów edukacji solidarnościowej, którzy swoją wiedzę będą przekazywać dalej. Dlatego każdy z uczestników szkolenia będzie miał szansę stworzenia własnych materiałów edukacyjnych przy wsparciu mentora – zostaną one opublikowane na blogu programu. 

   Szkolenie w edycji 2016/2017 odbędzie się w dn. 4-5 listopada w Warszawie. Formularz rekrutacyjny zostanie opublikowany na stronie programu i rozesłany mailowo do końca września. Organizatorzy programu zastrzegają sobie prawo do wyboru jedynie części zgłoszeń.

    

   Fot. T. Kwiręg

   Opracowała: Anna Dobrowolska