• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Szkoła z klasą 2.0

   Harmonogram

   Harmonogram programu "Szkoła z klasą 2.0"

   nowa edycja (rok szkolny 2012/2013).

    

   OGÓLNY HARMONOGRAM PROGRAMU

   OSTATECZNY TERMIN

   WYKONANIA ZADANIA

   WYDARZENIE / ZADANIE

   04.09.2011

   • inauguracja programu w „Gazecie Wyborczej”

   18.06.2012 – 22.10.2012

   • rejestracja szkół

   18.06.2012 – 22.10.2012

   • rejestracja nauczycieli na platformie "Szkoły z klasą 2.0”

   01.09.2011 – 28.02.2013

   • rejestracja uczniów na platformie blogów CEO

   październik/listopad 2012

   Konferencje otwierające dla dyrektorów i szkolnych koordynatorów

   01.10.2012 – 31.01.2013

   Zadania Zespołu 2.0 w I semestrze

   do 26.10.2012

   • uzupełnienie profili przez dyrektorów, szkolnych koordynatorów i nauczycieli na platformie internetowej programu
   • zapoznanie się nauczycieli z Bazą 2.0, czyli biblioteką materiałów edukacyjnych

   do 31.10.2012

   • szkolny koordynator i dyrektor prowadzą Spotkanie otwierające Zespołu 2.0, w którym biorą udział wszyscy nauczyciele uczestniczący w Programie
   • podczas spotkania dyrektor wybiera (po konsultacji z Zespołem 2.0) jedno z zadań z listy podanej przez organizatorów do wprowadzenia w szkole w I semestrze
   • szkolny koordynator zamieszcza opis Spotkania otwierającego na wizytówce szkoły w programie

   do 16.11.2012

   • nauczyciele przeprowadzają z uczniami Zadanie TIK, mające na celu zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z nowych technologii i zastosowanie metod motywujących uczniów do samodzielnej nauki (zajęcia mogą mieć formę "Uczymy innych" lub odwróconej lekcji);

   oraz zamieszczają opis Zadania TIK na swoich wizytówkach w programie.

   • zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO

   do 10.12.2012

   • Zespół 2.0 pod kierownictwem szkolnego koordynatora organizuje debatę szkolną na temat: Kodeks 2.0 w całej szkole. Co już wiemy i umiemy oraz jak to pokażemy innym?
   • szkolny koordynator zamieszcza opis i wnioski z debaty szkolnej na wizytówce szkoły w programie
   • zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO
   • dyrektor wprowadza do szkoły wybrane wcześniej zadanie z listy podanej przez organizatorów oraz zamieszcza opis zadania swojej wizytówce w programie

   do 10.01.2013

   • nauczyciele przeprowadzają z uczniami zadanie "Sprawdzamy i tworzymy materiały" na podstawie wybranych i/lub stworzonych przez siebie materiałów (zajęcia mogą mieć formę "Uczymy innych" lub odwróconej lekcji); oraz zamieszczają opis zadania "Sprawdzamy i tworzymy materiały" na swoich wizytówkach w programie;
   • szkolny koordynator zamieszcza/aktualizuje Kodeks 2.0 na wizytówce szkoły w programie
   • zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO

   10.01.2012-10.06.2012

   Zadania Zespołu 2.0 w II semestrze

   do 03.03.2013

   • dyrektor wybiera (po konsultacji z Zespołem 2.0) kolejne z zadań z listy podanej przez organizatorów do wprowadzenia w szkole w II semestrze.
   • nauczyciele wspólnie z uczniami wybierają temat projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK i planują jego przebieg oraz zamieszczają opis planowania projektu edukacyjnego na swoich wizytówce w programie

   marzec/kwiecień 2013

   Konferencje podsumowujące pierwszy semestr programu

   do 12.05.2013

   • nauczyciele nadzorują realizację przez uczniów projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK (realizacja projektu powinna zakończyć się do 12 maja) oraz zamieszczają opis realizacji projektu edukacyjnego na swojej wizytówce w programie
   • zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO
   • dyrektor wprowadza do szkoły wybrane wcześniej zadanie z listy podanej przez organizatorów oraz zamieszcza opis swojej wizytówce w programie
   • Dla chętnych: po konsultacji z całym Zespołem 2.0 dyrektor lub szkolny koordynator wybierają i zgłaszają jeden z realizowanych w szkole projektów do reprezentowania szkoły na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów 2.0

   do 10.06 2013

   • nauczyciele wspierają uczniów w przygotowaniu i przeprowadzeniu prezentacji projektu edukacyjnego oraz zamieszczają opis prezentacji projektu edukacyjnego na swojej wizytówce w programie
   • Zespół 2.0  pod kierownictwem szkolnego koordynatora organizuje Szkolny Festiwal 2.0
   • szkolny koordynator zamieszcza opis Szkolnego Festiwalu 2.0 na wizytówce szkoły w programie
   • zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO

   do 16.06.2013

   • szkolny koordynator i dyrektor prowadzą z całym Zespołem 2.0 Spotkanie podsumowujące
   • szkolny koordynator zamieszcza opis przebiegu spotkania na wizytówce szkoły w programie

   pierwsza połowa czerwca 2013

   Ogólnopolski Festiwal 2.0 w Centrum Nauki Kopernik

   16.06.2012-15.07.2012

   Zakończenie i podsumowanie programu, zaliczanie programu uczestnikom przez organizatorów, wystawienie i wysłanie dyplomów do szkół

    

    

   Regularnie przez cały czas trwania Programu

   • Ukazują się cykle tematyczne związane z programem w "Gazecie Wyborczej";
   • Cały Zespół 2.0 regularnie loguje się na platformie internetowej programu, publikuje opracowane materiały, kontaktuje się z moderatorami, ekspertami i organizatorami i dzieli się doświadczeniami z uczestnikami z innych szkół;
   • Cały Zespół 2.0 (nauczyciele, szkolny koordynatorzy i dyrektorzy) dzielą się doświadczeniami,  wnioskami i wypracowanymi materiałami z uczestnikami z innych w wirtualnych pracowniach przedmiotowych
   • Uczniowie prowadzą blogi;
   • Zespół 2.0 może skorzystać z dodatkowych szkoleń oferowanych przez Organizatorów