• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Szkoła z klasą 2.0

   Opis programu Szkoła z klasą 2.0

   Kończy się III edycja programu Szkoła z klasą 2.0! Zobaczcie, jak radzą sobie szkoły w roku szkolnym 2012/2013.

    

   Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. W naszej kampanii wzięło już udział ponad osiem tysięcy szkół, ponad 100 tysięcy nauczycieli i ponad milion uczniów. Od początku trwania akcji wspólnie z nauczycielami, dyrektorami i ekspertami staramy się promować i współtworzyć szkołę, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania.

    

   Od września 2010 roku w ramach kolejnej odsłony akcji, Szkoły z Klasą 2.0, skupiamy się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej.

    

   Szkoła z Klasą 2.0 jest skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z internetu. 

    

    

    

    

    

   Z każdej szkoły zapraszamy do aktywnego udziału w programie dyrektora, nauczycieli (minimum troje z każdej szkoły) i uczniów. Taka „mocna grupa” jest kluczowa dla powodzenia programu, nadaje mu impet i ma szansą wpłynąć na to, co dzieje się w szkole. Nauczyciele i dyrektorzy mogą na co dzień wspierać się i wymieniać doświadczeniami i pomysłami, by na bieżąco wykorzystywać je w pracy z uczniami.

    

   Każda edycja programu trwa przez cały rok szkolny – od września do czerwca.

    

   Rejestracja do Szkoły z Klasą 2.0 edycji 2013/2014 możliwa będzie od połowy czerwca do końca września 2013. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie programu.

    

   Jako jedyni oferujemy specjalnie dedykowane, indywidualne wsparcie zarówno dyrektorowi, nauczycielom, jaki uczniom.

    

   Co oferujemy uczestnikom (nauczycielom i dyrektorom)?

   Nowe doświadczenia dydaktyczne, ożywienie szkolnej atmosfery, wyzwanie zawodowe dla chętnych nauczycieli.

   • Pomoc w poprawianiu szkolnego klimatu i komunikacji (m.in. poprzez ogólnoszkolną debatę nad Kodeksami 2.0).
   • Pomoc w lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów (szkolnych i prywatnych) TIK do nauczania.
   • Materiały pomocnicze ze wskazówkami, jak realizować program, wysyłane do każdej szkoły na początku roku szkolnego (m.in. publikacja "Przewodnik po programie Szkoła z Klasą 2.0”).
   • Materiały promocyjno-informacyjne: plakaty, przypinki, ulotki.
   • Spersonalizowane konto na platformie e-coachingowej, umożliwiające dostęp do materiałów edukacyjnych oraz do stałego wsparcia ze strony moderatorów programu.
   • Dostęp do biblioteki materiałów eksperckich oraz zbioru dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników poprzednich edycji. Baza 2.0 zawiera poradniki, przykłady projektów, scenariuszy wykorzystujących nowe technologie, zadania rozwijające samodzielność i myślenie oraz wypracowane Kodeksy i przykłady zadań TIK.
   • Dostęp do WIRTUALNYCH PRACOWNI 2.0 (nauczycielskich i dyrektorskich sieci wymiany wiedzy i doświadczeń). Pracownie obejmują wszystkie główne przedmioty oraz dodatkowo dziedziny takie jak: edukacja filmowa, koordynacja pracą zespołu, blogi, gry edukacyjne. W pracowniach można znaleźć i zamieszczać linki do ciekawych stron, materiałów, przykładów najlepszych praktyk nauczycielskich oraz dyskutować na ich temat. Każda z pracowni objęta jest patronatem wybitnego eksperta w swojej dziedzinie oraz dodatkowo – doświadczonego nauczyciela, który na bieżąco odpowiada na pytania i animuje pracownie.
   • Regularnie dostarczany newsletter z aktualnymi informacjami dla dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji związanych z TIK.
   • Pomoc merytoryczną i metodyczną ze strony ekspertów.
   • Możliwość publikacji własnych materiałów na platformie Szkoły z Klasą 2.0.
   • Promocję działań nauczycieli w mediach (w szczególności w „Gazecie Wyborczej”).
   • Dyplomy dla dyrektorów oraz szkolnych koordynatorów i nauczycieli (warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie wszystkich zadań oraz terminowe zamieszczenie opisów na platformie).
   • Certyfikaty dla każdej szkoły w której program ukończyli: dyrektor, szkolny koordynator i przynajmniej 3 nauczycieli oraz w której prowadzony był przynajmniej jeden blog uczniowski (uhonorowany przynajmniej jedną odznaką). Szkoły, które już uzyskały Certyfikat otrzymują jego przedłużenie na kolejny rok. Placówki, które otrzymały certyfikat dostają także specjalne plakietki do wywieszenia w szkole.
   • Możliwość bezpłatnego udziału w konferencjach i warsztatach dla nauczycieli i dyrektorów (o udziale zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń).
   • Możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu 2.0, organizowanym w Centrum Nauki Kopernik, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania.

    

    

   Dodatkowo, szkołom uczestniczącym w programie przedstawiamy ofertę dedykowanych szkoleń i warsztatów dla rad pedagogicznych z wykorzystywania nowych technologii w codziennej pracy szkolnej. Szczegółowa oferta szkoleń w edycji 2013/2014 dostępna będzie na stronie programu w późniejszym terminie.

    

   Co oferujemy uczniom?

   • Możliwość zakładania i prowadzenia blogów na dedykowanej uczniom i nauczycielom platformie blogów CEO. Ich prowadzenie umożliwia uczniom zdobywanie i dokumentowanie sprawności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w praktyce oraz ze świadomym i samodzielnym uczeniem się.
   • Możliwość otrzymania odznak programowych, potwierdzających aktywność uczniów i zdobycie kolejnych umiejętności związanych z programem.
   • Kontakt z moderatorami blogów, którzy na bieżąco śledzą i komentują postępy uczniów i inspirują ich dalszej pracy i rozwoju.
   • Dostęp do sprawdzonych materiałów edukacyjnych ze wskazówkami, jak prowadzić własny blog, ciekawie pisać, jak korzystać z nowych technologii do uczenia się i codziennej pracy szkolnej i jak realizować projekty edukacyjne i dokumentować postępy. Materiały obejmują też takie zagadnienia jak: przestrzeganie praw autorskich, bezpieczeństwo w sieci, umiejętność dyskusji.
   • Regularnie wysyłane maile z aktualnymi informacjami dla uczniów zainteresowanych aktywną pracą na blogach i wartościowymi materiałami i nowymi inicjatywami edukacyjnymi.
   • Promocję działań uczniów mediach (w szczególności w „Gazecie Wyborczej”) oraz na stronie programu oraz na blogu głównym.
   • Możliwość udziału w konkursach
   • Dyplomy dla uczniów prowadzących blogi.
   • Możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu 2.0, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania

    

    

    

    

   Chętnym szkołom, jak co roku, proponujemy bardziej wymagające zadania. W Laboratorium 2.0 (w pierwszej edycji) uczestnicy tworzyli autorskie zadania testujące Kodeks. W Pilotażu 2.0 (w drugiej edycji) 30 dobrze wyposażonych w sprzęt szkół sprawdzało 3 warianty wykorzystania sprzętu na zajęciach(komputer na ucznia, komputer na zespół uczniów i praca z rzutnikiem). W trzeciej edycji szkoły będą tworzyć, testować i udostępniać zasoby edukacyjne. Tym razem każda szkoła ma możliwość uzyskania tytułu Szkoły eksperckiej. Uzyskanie takiego tytułu możliwe jest, gdy minimum 3 materiały stworzone przez różnych uczestników z danej szkoły zostaną oznaczone przez Organizatorów jako dobre praktyki.

    

   • UWAGA! W roku szkolnym 2013/2014 wprowadzamy symboliczną opłatę rejestracyjną za udział szkoły w programie Szkoła z Klasą 2.0. Opłata wynosi 180 zł za cały rok szkolny dla szkoły – niezależnie od liczby nauczycieli, którzy zgłoszą się do programu.

   Decyzję o wprowadzeniu opłaty podjęliśmy ze względu na wciąż rosnącą liczbę uczestników Szkoły z Klasą 2.0. Bardzo nas to cieszy – większe Zespoły 2.0 to większy wpływ na życie całej szkoły, lepsza i szersza współpraca i wymiana wiedzy. Jednak bardzo zależy nam na tym, żeby każdego nauczyciela, koordynatora, dyrektora objąć indywidualną opieką moderatorską oraz przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego zapewnić każdej szkole możliwość wysłania swojego przedstawiciela na  bezpłatną konferencji programu. Opłata wpisowa pozwoli nam utrzymać te formy wsparcia na wysokim poziomie oraz dalej rozwijać sieć trenerów i moderatorów oraz szkoleń, także na poziomie lokalnym.

   Mamy nadzieję, że ta decyzja pozwoli lepiej wesprzeć i rozwijać potencjał wszystkich uczestników programu.

   • Szkołę do programu zgłasza dyrektor, następnie rejestrują się chętni nauczyciele.
   • Po zgłoszeniu szkoły do programu, rejestracja nauczycieli (oraz uzyskanie przez nich dostępu do platformy e-coachingowej) możliwa jest dopiero po uiszczeniu opłaty wpisowej. Opłata za edycję 2013/14 powinna zostać wpłacona na konto CEO nie później niż do 15 października 2014 roku, lub w przypadku późniejszego zgłoszenia szkoły do programu, w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia szkoły. Szczegółowe informacje na temat opłaty wpisowej znajdą się w formularzu rejestracyjnym szkoły (formularz udostępniony zostanie na stronie internetowej w połowie czerwca 2013).
   • W programie mogą brać udział nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych.
   • W każdej szkole powstaje Zespół 2.0: złożony z dyrektora i minimum troje nauczycieli. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole.
   • Cały Zespół 2.0 bierze aktywny udział w programie. Wszyscy realizują i opisują swoje zadania zgodnie z harmonogramem programu na platformie e-coachingowej. Wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym. Mogą korzystają z dostępnych na platformie materiałów, wsparcia ekspertów i komentarzy od moderatorów.
   • Dokumentacją pracy uczestników (dyrektorów, szkolnego koordynatora i nauczycieli) są opisy zamieszczane na internetowej platformie Szkoły z Klasą 2.0. To miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów na projekty, dyskusji na temat kodeksów, dobrych praktyk i przebiegu szkolnych festiwali 2.0.
   • Najciekawsze i najlepiej opisane zadania uczestników oznaczane są jako dobre praktyki, a następnie zamieszczane w specjalnym multimedialnym katalogu.
   • Szkoła, w której w ciągu roku powstaną przynajmniej 3 dobre praktyki (zrealizowane przez różnych nauczycieli), zostaje szkołą ekspercką.
   • Osobne zadania w programie przypisane są uczniom. W każdej szkole powinien powstać przynajmniej jeden uczniowski blog edukacyjny, na którym młodzi ludzie relacjonują to, jak uczą się z wykorzystaniem TIK, jak uczą innych, jak realizują projekty. Za aktywność na blogach uczniom przyznawane są odznaki. Maksymalna liczba blogów uczniowskich w danej szkole może być dwukrotnie większa od liczby nauczycieli biorących udział w programie.
   • Blogi mogą prowadzić również chętni nauczyciele.

    

    

   Zadania szkół:

   • Pierwszym zadaniem szkół jest wypracowanie planu działania na cały rok szkolny (z udziałem nauczycieli i dyrektora).
   • Zadaniem Dyrektora jest wybranie (po konsultacji z Zespołem 2.0) i wprowadzenie dwóch zmian sposobu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK (do wyboru z listy) w ciągu roku szkolnego.
   • W pierwszym semestrze nowe szkoły wprowadzają Kodeksy 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność). W każdej szkole biorącej udział w programie po raz pierwszy, odbędzie się debata szkolna, dotycząca korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły oraz uczeniu innych (np. rodziców i starszych mieszkańców miejscowości). Debata szkolna poprzedzona będzie debatami klasowymi, prowadzonymi przez każdego nauczyciela.
   • Doświadczone szkoły weryfikują Kodeks, zapoznają z jego zasadami nowych uczniów oraz - zamiast debaty – organizują Targi kodeksowe, podczas których uczniowie i nauczyciele upowszechniają i sprawdzają swoją praktyczną wiedzę na temat Kodeksu i jego zasad.
   • Każdy nauczyciel przeprowadza z uczniami zadanie TIK (sposób na przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad Kodeksu na lekcji i w domu). Forma i treść zadania zależy od stażu szkoły w programie. Duży nacisk kładziemy na wymianę dobrych praktyk, materiałów edukacyjnych i doświadczeń pomiędzy szkołami.
   • Drugi semestr poświęcony jest realizacji projektów edukacyjnych. To metoda nauczania, która kształci samodzielność, kreatywność i zespołową pracę uczniów.
   • Na zakończenie programu odbywają się Szkolne Festiwale 2.0 (święto nowoczesnej edukacji: podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli). Najciekawsze projekty uczniowskie prezentowane są na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów w Warszawie. Chętnie szkoły organizują edukacyjne TEDy z udziałem uczniów i nauczycieli.

    

    

   Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora.

   W roku szkolnym 2012/13 partnerem programu jest Intel. Wirtualne pracownie językowe wspierają: Goethe Institut, British Council a pracownię filmową - Polski Instytut Sztuki Filmowej. W organizacji ogólnopolskiego Festiwalu 2.0 wspiera nas także Centrum Nauki Kopernik.

   Program Szkoła z Klasą 2.0 realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego i objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

    

   Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w programie i do współtworzenia z nami „Szkoły z Klasą 2.0” w roku szkolnym 2013/2014. Ruszyła rejestracja do IV edycji Szkoły z klasą 2.0 - formularz rejestracyjny dla szkół znajduje się tutaj.

    

    

   Kontakt:
   tel: (22) 825 01 81 wew. 103

   e-mail: szkolazklasa2zero[at]ceo.org[dot]pl

    

    

   W 2012 roku Szkoła z klasą 2.0 została nominowana do nagrody UNESCO. Przeczytajcie tutaj:               

    

    

   • Szczegółowe informacje o platformie dla uczestników znajdują się tutaj.
   • Przewodnik po programie oraz inne ciekawe publikacje znajdziecie w dziale Publikacje.