• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Szkoła tolerancji

   List otwarty laureatów i laureatek do Władz Rzeczpospolitej

   22 grudnia 2015 r.

    

   List otwarty

   nauczycieli i nauczycielek wyróżnionych

   Nagrodą im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

   do Władz Rzeczpospolitej

   My, nauczycielki i nauczyciele wyróżnieni Nagrodą im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, wyrażamy niepokój z powodu naruszania przez najwyższe organy państwowe zasady trójpodziału władzy, a także zasady praworządności, zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Z troską obserwujemy narastający klimat konfrontacji i podziałów w życiu społecznym, daleki od oczekiwanego i zapowiadanego procesu przemian w du-chu demokracji.

   Naczelną zasadą życia Ireny Sendlerowej był szacunek dla innych i płynąca z niego solidarność wobec słabszych. Sendlerowa poświadczała te wartości całym swoim życiem, ratując żydowskie dzieci z warszawskiego getta i sprzeciwiając się łamaniu praw człowieka. Jako laureaci nagrody Jej imienia czujemy się w obowiązku wystąpić w imieniu wartości, które uosabiała.

   Wierzymy, że fundamentem praw człowieka i wolności obywatelskich jest porządek demokratyczny, wraz z za-sadami gwarantującymi jego trwałość, takimi jak szacunek dla obowiązującego prawa. Dotyczy to w pierwszej kolejności najwyższego aktu prawnego Rzeczpospolitej, jakim jest przyjęta w powszechnym referendum i wyra-żająca najbardziej podstawowe wartości – konstytucja.

   Jako pedagodzy nauczamy młodzież, że monteskiuszowska reguła trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą jest jedną z podstaw demokracji. Tłumaczymy dorastającym obywatelkom i obywatelom, że między tymi trzema rodzajami władzy powinna panować równowaga, pozwalająca im z jednej strony wzajemnie się wspierać, a z drugiej – kontrolować i przeciwdziałać nadużyciom ze strony którejkolwiek z nich. Nasze obawy wzbudza zatem lekceważenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego – jednego z najwyższych organów władzy sądowniczej – przez władzę wykonawczą i ustawodawczą, podobnie jak tryb pracy nad nową ustawą o Trybunale w Sejmie, który powinien przecież umożliwiać dochowanie standardów legislacyjnych i uchwalanie prawa w sposób rozważny i transparentny.

   Zgłaszamy także swój sprzeciw wobec używanego przez przedstawicieli władzy wykluczającego języka, który jeszcze bardziej dzieli polskie społeczeństwo. Jako nauczyciele i pedagodzy jesteśmy świadomi, jak tragiczne bywały w przeszłości skutki mowy nienawiści, kiedy wojna na hasła i symbole przeradzała się w przemoc i agresję wobec innych. Tak jak Irena Sendlerowa uważamy, że szacunek należny jest wszystkim ludziom i że polskość może mieć wiele odcieni.

   Swymi codziennymi działaniami edukacyjnymi staramy się wychowywać młodzież na światłe obywatelki i światłych obywateli Rzeczpospolitej, Europy i świata – na osoby wrażliwe, tolerancyjne
   i otwarte. Działania centralnych władz wykonawczych i ustawodawczych powinny stanowić modelowy przykład dla młodych ludzi, mających tworzyć w przyszłości demokratyczne społeczeństwo obywatelskie naszego kraju.

   Apelujemy do wszystkich władz Rzeczpospolitej o przestrzeganie najwyższego prawa w państwie oraz budowanie ładu społecznego opartego na poszanowaniu fundamentalnych wartości demokracji, jakimi są m.in. pluralizm i po-kojowe współistnienie w różnorodności.

    

    

    

   Urszula Antosz-Rekucka, wyróżniona w IX edycji Nagrody

   Mariusz Cielecki, wyróżniony w VII edycji Nagrody

   Zofia Cofałka, wyróżniona w VI edycji Nagrody

   Grażyna Ferenc, laureatka V edycji Nagrody

   Lucyna Gizińska, wyróżniona w III edycji Nagrody

   Paweł Janicki, wyróżniony w IX edycji Nagrody

   Katarzyna Łaziuk, wyróżniona w VIII edycji Nagrody

   Izabela Kaleta, wyróżniona w VII edycji Nagrody

   Tomasz Kocur-Malec, wyróżniony w VIII edycji Nagrody

   Anna Janina Kloza, laureatka II edycji Nagrody

   Magdalena Lewkowicz, wyróżniona w VIII edycji Nagrody

   Elżbieta Maćkowska, wyróżniona w III edycji Nagrody

   Adam Musiał, wyróżniony w VIII edycji Nagrody

   Monika Niedźwiecka, wyróżniona w IX edycji Nagrody

   Olga Gronowska-Pszczoła, wyróżniona w IX edycji Nagrody

   Marzanna Pogorzelska, laureatka IV edycji Nagrody

   Małgorzata Rusiłowicz, laureatka VI edycji Nagrody

   Mariusz Sokołowski, wyróżniony w VI edycji Nagrody

   Katarzyna Strycharska, wyróżniona w VI edycji Nagrody

   Barbara Subko, wyróżniona w VII edycji Nagrody

   Robert Szuchta, laureat I edycji Nagrody

   Piotr Ulatowski, wyróżniony w V edycji Nagrody

   Ewelina Waląg, wyróżniona w VII edycji Nagrody

   Anna Włodek, wyróżniona w VII edycji Nagrody

   Teresa Witkowska, wyróżniona w VII edycji Nagrody

   Katarzyna Zabłocka, wyróżniona w IX edycji Nagrody 

    


    

   Skojarzone pliki: