• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Szkoła tolerancji

   Opis projektu

   Dlaczego Szkoła Tolerancji?

   Coraz częściej docierają do nas informacje o aktach nietolerancji a nawet przemocy wobec Czeczenów, Romów, Muzułmanów, czy osób bezdomnych.Czasami są to hasła wypisane na murach, czy stadionowe zawołanie - Polska dla Polaków, zdarzają się jednak także sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu osób dyskryminowanych. W Białymstoku po raz kolejny doszło do podpalenia drzwi mieszkania czeczeńskiej rodziny. W Internecie nawoływano do wypędzenia Romów z Andrychowa,portale społecznościowe są pełne nienawistnych komentarzy. Jak możemy przeciwdziałać tym zjawiskom? Kto jest za nie odpowiedzialny?

   Edukacja to najskuteczniejszy sposób zapobiegania nietolerancji. Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami. Małe dzieci są ufne i nie oceniają po pozorach. Z czasem to się zmienia, głównie pod wpływem rówieśników. Pojawiająsię wtedy trudne pytania i wątpliwości. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest pomaganie dzieciom i młodzieży w przystosowaniu się do życia w różnorodnym społeczeństwie, nauczenie ich akceptacji i otwartości na Innego.

   To wyzwanie, które stoi także przed polską szkołą. Problematyka związana z różnorodnością co prawda znalazła się w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jednak jak wynika z raportu z badań „Wielka nieobecna” (red. Marta Abramowicz, Warszawa 2011r.) w podręcznikach np. wiedzy o społeczeństwie, j. polskiego, czy historii pojawia się bardzo mało informacji na temat powstawania mechanizmów dyskryminacji. Młodzi ludzie nie są uczeni jak reagować na przemoc, czy akty nietolerancji. Niewiele dowiadują się o osobach dyskryminowanych, nie kształtują odpowiednich kompetencji potrzebnych do życia w wielokulturowym społeczeństwie. Nauczyciele nie otrzymują odpowiednich narzędzi, ćwiczeń, zadań, materiałów, które ułatwiałyby im pracę.

   Projekt Szkoła Tolerancji zainicjowany w 2014r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ma wypełnić tę lukę. Oferujemy nauczycielom dostęp do rozbudowanej bazy materiałów oraz kontakt z ekspertami zajmującymi się edukacją antydyskryminacyjną, równościową i międzykulturową. Dzięki temu pedagodzy będą mieli możliwość wprowadzenia do swojej pracy z młodzieżą tematów związanych z wielokulturowością, walką z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz działań integracyjnych.

   W projekcie Szkoła Tolerancji chcemy przybliżyć uczestnikom wielokulturową przeszłości Polski, pobudzić do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk, które miały i mają miejsce w naszym kraju.

    

   Jakie działania podejmiemy w projekcie?

   W projekcie Szkoła tolerancji 50 nauczycieli i nauczycielek otrzyma kompleksowe wsparcie poprzez udział w kursie e-learningowym oraz szkoleniu stacjonarnym (dla 25 osób). Biorąc udział w projekcie, dostaną także zestaw materiałów (publikacja i materiały on-line), scenariuszy zajęć, wskazówek. Swoimi refleksjami z prowadzonych z młodzieżą działań będą dzielić się z indywidualnymi mentorami oraz innymi pedagogami poprzez stronę internetową i bloga.

    

   Kto z nami współpracuje?

   Mentorami kursu e-learningowego, moderatorami bloga oraz autorami materiałów merytorycznych staną się praktycy – nauczyciele nagrodzeni bądź wyróżnieni w organizowanej od 2006r. Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Są to wybitni pedagodzy, którzy wychowują i uczą w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, swoją pracą inspirują do działania i odgrywają ważną rolę w swojej szkole i środowisku lokalnym.

   W projekcie współpracować będziemy także z przedstawicielami innych instytucji działających na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej wchodzących w skład Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej  http://www.tea.org.pl/pl/SiteContent?item=koalicja

    

   Harmonogram działań w projekcie Szkoła Tolerancji III - 2016 r.

   marzec

   1. Strona internetowa www.ceo.org.pl/szkolatolerancji

   ·         aktualności

   ·         biblioteka materiałów

   ·         blog dla Tolerancji

   2. Nabór na szkolenie stacjonarne - otwarty formularz na stronie CEO

   kwiecień

   3. Szkolenie stacjonarne dla nauczycieli w Radziejowicach k. Warszawy dla 25 nauczycieli i nauczycielek - 8-10 kwietnia

   maj

    

    

   4. Laboratorium liderów Szkoły Tolerancji

   ·         trzydniowe "Laboratorium wiedzy i dobrych praktyk" dla grupy nauczycieli nominowanych do Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

   ·         opracowanie koncepcji pracy ze szkołami i materiałów edukacyjnych

   ·         przygotowanie do roli mentora

   5. Webinarium - Prawo antydyskryminacyjne w szkole

   czerwiec - lipiec

   6. Webinarium - Uchodźcy, media, hejt

   7. Webinarium - Czy matematyka jest dla chłopców a polski dla dziewczynek?

   8. Praca nad kursem e-coachingowym

   sierpień

   9. Praca nad kursem e-coachingowym

   10. Nabór na kurs e-coachingowy - otwarty formularz na stronie CEO

   wrzesień

   11. Kurs e-coachingowy

   październik

   12. Kurs e-coachingowy

   listopad 

   13. Kurs e-coachingowy

   grudzień

    

   14. Finał programu

   ·         podsumowanie i ewaluacja programu

   ·         wysyłka zaświadczeń i publikacji dla nauczycieli

    

   Zasady udziału w programie:

   Program jest skierowany do nauczycieli z całej Polski. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (aktywny na naszej stronie w marcu 2016 - na szkolenie kwietniowe; sierpniu 2016- na kurs internetowy)

   Kontakt:

   Maja Dobiasz

   maja.dobiasz[at]ceo.org[dot]pl

   tel. (22) 659-62-03 wew. 107