• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   WF z klasą

   Lokalni Liderzy

   Lokalni Liderzy to ambasadorzy programu WF z Klasą.
    
   To nauczyciele wybrani spośród tysięcy uczestników programu, którzy promują wartości, cele, idee i dobre praktyki WF z Klasą w swoim regionie. Ich zadaniem jest integracja środowiska nauczycieli WF i miłośników sportu, stworzenie sieci wsparcia i przestrzeni do wymiany doświadczeń.
   Jak to robią? Poprzez organizację spotkań dla nauczycieli z okolicznych szkół, gmin czy miast.
   Dzięki Lokalnym Liderom możecie być bliżej programu, niezależnie od tego czy mieszkacie w Suwałkach czy w Krakowie!
    
    
   Na spotkania lokalne zapraszamy uczestników naszego programu, jak również osoby zaangażowane w edukację sportową i nauczycieli, którzy nie poznali jeszcze WF-u z Klasą.
    
   Zależy nam, aby uczestnicy spotkań mieli szansę na rozwój i wzajemną inspirację. To czas na wymianę dobrych praktyk, dyskusję o wyzwaniach na lekcjach WF i sposobach radzenia sobie z nimi, stworzenie lokalnej sieci wsparcia.
    
    
   W tym roku dodatkowo Lokalni Liderzy udzielają się na blogach uczestników WF z Klasą – wspierają, dopingują, dzielą się dobrymi praktykami i informują o planowanych spotkaniach w danym regionie. Warto skorzystać z tej formy kontaktu i inspirować się nawzajem.
    
   Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samych liderów, dat i zakresu tematycznego planowanych spotkań lub po prostu przeczytać relacje ze spotkań, które już się odbyły - kliknijcie w odpowienią ikonkę poniżej.