• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   WF z klasą

   Rejestracja i zadania - zobacz jakie to proste

   Oto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące udziału w programie WF z Klasą.

    

   1. Czy każda szkoła może zgłosić się do udziału w programie?

   Do programu może się zgłosić każda szkoła podstawowa, gimnazjalna lub ponadgimnazjalna w Polsce.

    

   2. Jak zgłosić szkołę do programu?

   Zgłoszenia do programu przyjmowane są wyłącznie internetowo. Należy na stronie WF z Klasą w zakładce „Zgłoszenia” wypełnić formularz rejestracyjny. Po uzupełnieniu formularza prosimy sprawdzić, czy wszystkie dane, zwłaszcza kontaktowe, zostały wprowadzone poprawnie. Następnie należy nacisnąć klawisz "Wyślij" i czekać na informację drogą e-mailową o przyjęciu szkoły do programu. Zgłoszenia szkół do programu przyjmowane są przeważnie do końca września każdego roku.

    

   3. Czy do programu mogą zgłaszać się zespoły szkół?

   Tak, ale należy pamiętać o kilku zasadach.

   • Zespoły szkół, których szkoły składowe są na różnych poziomach kształcenia (np. szkoła podstawowa i gimnazujm), rejestrują osobno każdą szkołę składową zgłaszaną do programu. Te szkoły składowe, które nie będą uczestniczyć w programie, nie powinny zostać zarejestrowane.
   • Zespoły szkół, których szkoły składowe są na jednym poziomie kształcenia i które planują wspólne działania dla szkół składowych (wspólny Szkolny Koordynator Programu, wspólny blog szkoły z osobnymi stronami dla jednej i drugiej placówki), rejestrują się do programu tylko raz.
   • Zespoły szkół, których szkoły składowe są na jednym poziomie kształcenia i które będą prowadzić oddzielne działania w każdej szkole składowej (odrębni Szkolni Koordynatorzy Programu, odrębne blogi szkoły w programie), rejestrują osobno każdą szkołę składową. Te szkoły składowe, które nie będą uczestniczyć w programie, nie powinny zostać zarejestrowane.

    

   4. Kto może zarejestrować szkołę w programie?

   Szkołę powinien zarejestrować dyrektor lub nauczyciel wychowania fizycznego, który będzie pełnił funkcję szkolnego koordynatora programu. Nauczyciel lub dyrektor zgłaszający szkołę podaje w formularzu zgłoszeniowym swoje dane: imię, nazwisko, nazwę, adres i REGON szkoły, kontakt mailowy, telefoniczny do siebie i do szkoły, a także imiona i nazwiska oraz kontakty mailowe do pozostałych członków grona pedagogicznego, biorących udział w programie. Podaje także szacunkową liczbę uczniów ze szkoły biorących udział w programie.

    
    

   5. Kiedy zakończy się rekrutacja szkół?

   Rekrutacja szkół do III edycji programu zakończyła się 11 października 2015 r. 

    

   6. Czy moje zgłoszenie zostało przyjęte?

   Każdy wypełniony formularz na stronie internetowej programu zostaje przesłany do koordynatora w Centrum Edukacji Obywatelskiej, który następnie na podany adres e-mailowy szkoły wysyła informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu placówki do programu.

    

   7. Czy można wydrukować formularz rejestracyjny po jego wysłaniu?

   Nie można wydrukować formularza po jego wysłaniu. Jeżeli chcą Państwo wydrukować formularz na własne potrzeby, należy to zrobić przed wciśnięciem klawisza „Wyślij”.

    

   8. Czy szkoła ponosi jakieś koszty uczestniczenia w programie?

   Udział w programie WF z Klasą jest bezpłatny. Szkoły nie muszą wnosić żadnych opłat rejestracyjnych.

    

   9. Czy szkoły, które uczestniczyły w I edycji lub II edycji, muszą się powtórnie rejestrować?

   Tak. Szkoły uczestniczące w I edycji lub II edycji programu, muszą się powtórnie rejestrować. 

    

   10. Czy szkoła, która z różnych względów nie uzyskała dyplomu za I lub II edycję WF-u z Klasą, mogą zgłosić się do programu?

   Tak. Nawet jeśli szkoła nie uzyskała dyplomu za I edycję/II edycje, ma szanse na zdobycie certyfikatu na zakończenie trzeciej edycji, o ile zrealizuje i opisze wszystkie wymagane zadania. 

    

   11. Czy program WF z Klasą dedykowany jest wyłącznie nauczycielom wychowania fizycznego?

   Program skierowany jest do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, natomiast rola nauczyciela wychowania fizycznego jest kluczowa dla realizowanych w programie działań. To właśnie nauczyciel/ka WF-u zostaje Szkolnym Koordynatorem Programu. Nauczycielem wspierającym może być natomiast nauczyciel dowolnego przedmiotu. Zachęcamy do interdyscyplinarnych lekcji na wf-ie. 

    

   12. Ilu uczniów może uczestniczyć w działaniach programu?

   Nie ma limitu. Każdy koordynator zgłasza dowolną liczbę uczniów biorących udział w programie.

    

   13. Kim jest Szkolny Koordynator Programu?

   Szkolny Koordynator to nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły zgłoszonej do programu. Jest on odpowiedzialny za:

   • powołanie Szkolnego Zespołu WF, w którego skład wchodzą: (1) Szkolny Koordynator Programu, (2) dyrektor oraz (3) przynajmniej jeden nauczyciel wspierający (uczący dowolnego przedmiotu);
   • założenie i regularne prowadzenie szkolnego bloga na platformie blogów CEO przez cały okres trwania programu;
   • koordynowanie działań w szkołach i realizację zadań proponowanych przez CEO zgodnie z harmonogramem programu;
   • regularny kontakt z moderatorem blogów i koordynatorem programu w CEO.

    

   14. Ilu nauczycieli wspierających może wziąć udział w programie? 

   W działania programu WF z Klasą może włączyć się kilkoro nauczycieli wspierających. 

    

   15. Do czego służą blogi?

   Blog prowadzony przez Szkolnego Koordynatora Programu powinien zawierać opis zadań realizowanych przez szkołę w ramach programu. To na nim publikują Państwo opisy, zdjęcia czy nagrania swoich działań i osiągnięć. Blog powinien być prowadzony wspólnie z członkami szkolnego zespołu WF, może także (ale nie musi) być prowadzony wspólnie z uczniami. Chętni uczniowie mogą zakładać własne blogi.

   Założenie bloga przez Szkolnego Koordynatora Programu jest warunkiem uczestnictwa szkoły w programie, ponieważ dla CEO jest to jedyna możliwość, aby zapoznać się z Państwa działaniami.

   Jednocześnie CEO będzie prowadziło głównego bloga programu, na którym będą publikowane wskazówki dla Państwa, szczegółowe instrukcje dotyczące realizacji zadań oraz materiały dydaktyczne i pomysły na działania.

    

   16. Jakie dokładnie działania będzie musiała zrealizować szkoła w ramach programu?

   Żeby uzyskać certyfikat na zakończenie pierwszej edycji programu każda szkoła powinna mieć zrealizowane następujące zadania:

   • Sportowy Okrągły Stół;
   • Lokalną Akcję Sportową;
   • dwa zadania lub całoroczną ścieżkę edukacyjna - do wybrania z puli zaproponowanej przez CEO. 

   Zadania powinny zostać zrealizowane zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie programu. Więcej na temat zadań szkół i ścieżek edukacyjnych w programie można przeczytać w zakładce Zadania szkół oraz Ścieżka Zdrowotna i Ścieżka Turystyczno-Regionalna. 

    

   17. Czy szkoły będące udział kolejny raz w programie muszą ponowinie przeprowadzić SOS i LAS?

   Tak. Jednak te zadania będą miały nieco inny charakter. Przykładowo, Sportowy Okręgły Szkół będzie spotkaniem podsumowującym dotychczasowe działania i wyciągnięciem dalszych wniosków oraz wprowadzajacym nowych uczniów, którzy nie brali udziału w poprzedniej edycji. 

    

   18. Czy nauczyciele muszą się sprawozdawać do CEO z przeprowadzonych działań?

   Sprawozdania z działań umieszczają Państwo na blogach prowadzonych przez Szkolnych Koordynatorów Programu. Wpisy na blogach dotyczą tego, co i jak udało się Państwu zrealizować w ramach programu. Nie wymagamy dodatkowej formy sprawozdań. Najlepsze opisy będą umieszczane na stronie internetowej programu w dziale "Wieści ze szkół", ponieważ chcemy się dzielić dobrymi praktykami i promować aktywne szkoły w całej Polsce. Na temat publikowanych treści będą Państwo otrzymywać informacje zwrotne.

    

   19. Jakie korzyści otrzyma szkoła po przystąpieniu do programu?

   CEO zapewnia dostęp do materiałów opracowanych przez ekspertów, scenariuszy lekcji i poradników, które będą Państwo mogli wykorzystać w swojej pracy w przyszłości. Najlepsze działania opisane na Państwa blogach będą umieszczane na stronie internetowej programu, ponieważ chcemy się dzielić dobrymi praktykami i promować aktywne szkoły w całej Polsce. Ponadto, na zakończenie programu, każda szkoła, która w terminie wykonała wymagane zadania, otrzyma Certyfikat dla szkoły prowadzącej WF z Klasą oraz imienny dyplom dla Szkolnego Koordynatora Programu. Do szkoły zostanie również wysłana elektroniczna wersja dyplomu (do samodzielnego wypełnienia i wydrukowania) dla pozostałych członków Szkolnego Zespołu WF i dla uczniów.

    

    

    

   Na wszystkie pytania dotyczące programu odpowiada koordynatorka: aleksandra.saczuk[at]ceo.org[dot]pl