• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   WF z klasą

   XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

    
   Rozpoczęła się rekrutacja do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży! Tegorocznym tematem są „Wybory parlamentarne”.
    
    
    
   1 czerwca 2014 r. w gmachu Sejmu w Warszawie odbędzie się posiedzenie XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegorocznym tematem przewodnim sesji są „Wybory parlamentarne”. Do udziału zachęcamy wszystkich, którzy już są aktywni społecznie, jak i tych, którzy są zainteresowani działaniem w swoim lokalnym środowisku i dyskusją nad aktywnością społeczną i wyborczą młodych ludzi. 
    
   Chcemy, aby Wasze doświadczenia w działalności w szkołach i lokalnej społeczności stały się podstawą do dyskusji podczas posiedzeń komisji problemowych, seminariów oraz posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca 2014 r.
    
    
    
    
   Zadaniem uczestniczek i uczestników będzie przeprowadzenie w swoich szkołach i miejscowościach debaty skłaniającej do refleksji nad tym, co daje Wam możliwość funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie europejskim, jakie widzicie dla siebie szanse, a jakie trudności i ograniczenia, w jaki sposób możecie uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym Polski i Europy, a także jak zwiększyć aktywność społeczną i wyborczą Waszych koleżanek i kolegów.
    
    
   Na podstawie oceny prac dwuosobowych zespołów uczniowskich zostanie wyłonionych 460 młodych posłanek i posłów, którzy spotkają się 1 czerwca i będą obradować nad projektem uchwały, przygotowanym podczas posiedzenia komisji problemowej. Komisja problemowa będzie obradować w dniu 11 maja 2014 r. W jej skład – w przypadku zakwalifikowania zespołu – wejdzie 64 uczestników projektu. Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca poprzedzą seminaria tematyczne dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników, które odbędą się 31 maja 2014 r. 
    
   Głównym organizatorem XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
    
   Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji do XX SDiM.

    

   Więcej informacji na stronie Sejmu Dzieci i Młodzieży: www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy.
   Rejestracja na platformie XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży: www.sdim.ceo.org.pl.
    
   Zarejestruj się i weź udział w projekcie!
    
   Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji do projektu i organizacji XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży można uzyskać pod adresem: sejm.mlodziezy[at]ceo.org[dot]pl lub telefonicznie – informacji udziela Agnieszka Jarmuł, tel. (22) 825-05-50, wew. 110.
    
   W sprawie pytań dotyczących XX sesji SDiM prosimy o kontakt: Kancelaria Sejmu, Biuro Korespondencji i Informacji, Wszechnica Sejmowa, Anna Modrzejewska: e-mail: anna.modrzejewska[at]sejm.gov[dot]pl, tel. (22) 694-16-88 oraz Ireneusz Nowak: e-mail: ireneusz.nowak[at]sejm.gov[dot]pl, tel. (22) 694-22-58.
    

   Harmonogram XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 2014

    

   24 lutego 2014 

   rozpoczęcie rekrutacji do XX sesji SDiM

   24 lutego - 30 marca 2014

   rejestracja zespołów uczniowskich na platformie SDiM

   24 lutego - 7 marca 2014

   zgłoszenia do warsztatów wprowadzających 

   24 lutego - 7 kwietnia 2014

   czas na przeprowadzenie debaty i umieszczenie formularza relacji z debaty na platformie SDiM

   7 kwietnia 2014  godz. 17:00

   termin opublikowania relacji z przeprowadzonej debaty na platformie SDiM (formularza relacji z debaty i plików dokumentujących debatę)

   7 - 14 kwietnia 2014

   ocena prac konkursowych

   16 kwietnia 2014 do godz. 17

   ogłoszenie listy posłów i posłanek na stronach internetowych partnerów

   1 - 22 maja 2014

   przeprowadzenie kampanii profrekwencyjnej przez posłów i posłanki zakwalifikowane od udziału w XX SDiM

   10 - 11 maja 2014

   spotkanie komisji sejmowej (dwa najlepsze zespoły uczniowskie z każdego województwa)

   31 maja 2014

   seminaria dla posłów i posłanek (wszystkie zakwalifikowane zespoły z list posłów i posłanek)

   1 czerwca 2014 rok

   XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

    


    

   Autorzy: Michał Tragarz, Agnieszka Jarmuł