• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   WF z klasą

   Odznaki blogowe

   Innowacyjny WF

   Odznaka przyznawana jest za prowadzenie nowatorskich, nietypowych lekcji wychowania fizycznego. Aby otrzymać odznaczenie należy opisać co najmniej 3 pomysłowe lekcje wychowania fizycznego zrealizowane w szkole.

   • Podczas innowacyjnej lekcji WF nauczyciel wprowadza nowe, oryginalne  i atrakcyjne dla uczniów formy ruchu (np. ścianka wspinaczkowa, rugby, zumba, łucznictwo itd.).
   • Nauczyciel wykorzystuje do nowych aktywności sprzęt sportowy, którym dysponuje szkoła.
   • Jeśli w szkole nie ma różnorodnego sprzętu sportowego, można zastanowić się, jak wykorzystać rzeczy codziennego użytku, by pomogły w zabawach i ćwiczeniach (np. butelki z wodą jako ciężarki, slalom między plecakami, rozgrzewka na schodach, jeśli zajęcia są prowadzone na korytarzu etc.).

   Opis działań powinien być inspiracją dla innych nauczycieli WF, dlatego trzeba zadbać o jego przejrzystość. Ważne jest, aby z wpisu można było dowiedzieć się, z jaką grupą zrealizowano zadanie, z jakiego sprzętu, materiałów korzystano, do czego one posłużyły oraz jak lekcja została odebrana przez uczniów. Jeśli nauczyciel przy planowaniu lekcji wykorzystał dodatkowe materiały, warto o nich napisać. Stawiamy na kreatywność!

   Blog na medal

   Odznaka ta jest przyznawana nauczycielom, którzy prowadzą atrakcyjne wizualnie i przejrzyste blogi z ciekawymi i merytorycznymi wpisami. Aby ją zdobyć, sportowy bloger powinien:

   • publikować merytoryczne wpisy

   Relacje z działań muszą być pomocne dla innych nauczycieli, dlatego powinny zawierać kluczowe dla każdego pedagoga i trenera informacje:

   - dla kogo? (grupa/wiek)

   - po co? (cel)

   - jak? (kolejne etapy realizacji)

   - efekty?

   - co się udało? co było trudne?

   • prowadzić blog w sposób czytelny i przejrzysty

   „Blog na medal” powinien być zrozumiały i dostępny dla każdego czytelnika, także dla osoby, która nic nie wie o programie WF z Klasą. Dobrze zorganizowany blog wykorzystuje zakładki i tagi, zawiera także informacje o autorach, o szkole oraz
   o samym programie.

   • aktywnie uczestniczyć w edukacyjnej blogosferze

   Zależy nam na wyróżnieniu uczestników, którzy wspierają innych nauczycieli w programie: odwiedzają ich blogi i komentują sportowe działania . Komentarze powinny być inspirujące – bo takie właśnie sami najbardziej lubimy otrzymywać. Bloger na medal powinien zamieścić przynajmniej 25 komentarzy na innych blogach.

   Promujemy Sport

   To wyróżnienie dla Szkolnego Zespołu WF, który aktywnie działa na rzecz promocji sportu poza szkołą. Jeśli szkoła ubiega się o tę odznakę, powinna wyjść z aktywnością sportową poza salę gimnastyczną i pokazać jak aktywnie działa w środowisku lokalnym. Co to oznacza?

   • Szkoła staje się lokalnym ośrodkiem aktywizacji ruchowej.  Pokazujemy, że żadne sportowe wydarzenie w gminie nie może odbyć się bez udziału Szkolnego Zespołu WF. Nauczyciele stają się ambasadorami WF z Klasą i promują także aktywne spędzanie czasu po lekcjach. Warto też pomyśleć o współpracy z lokalnymi animatorami sportu lub zainicjować otwarte zajęcia sportowe dla uczniów i rodziców/dziadków/opiekunów.
   • Dobrze przygotowana, zrealizowana i opisana Lokalna Akcja Sportowa jest warunkiem koniecznym do otrzymania tego wyróżnienia.

   Działania powinny być opisane w taki sposób, by inni nauczyciele mogli powtórzyć je
   w swoich szkołach. Należy chwalić się osiągnięciami szkoły, ale uwzględnić w opisie także momenty kryzysowe, problemy i możliwe rozwiązania trudnych sytuacji. 

   Aktywne Grono Pedagogiczne

   To wyróżnienie dla Szkolnego Zespołu WF, który aktywizuje grono pedagogiczne i włącza je aktywnie w działania na rzecz promocji sportu w szkole.

   Aby otrzymać tę odznakę należy na blogu opublikować co najmniej 3 pomysły na zaktywizowanie nauczycielek i nauczycieli w całej placówce.

   • Nauczyciele innych przedmiotów włączają się w działania na rzecz aktywizacji fizycznej uczniów, np. organizują aktywne przerwy, prowadzą ćwiczenia śródlekcyjne na swoich lekcjach i w miarę możliwości, uczą swoich przedmiotów na sportowo (np. lekcja geografii w terenie podczas rajdu turystycznego).
   • Nauczyciele wychowania fizycznego aktywizują ruchowo całe grono pedagogiczne. Uczniowie będą chętniej ćwiczyć, jeśli dorośli – nie tylko WF-iści – będą dla nich przykładem.

   Zależy nam na tym, aby pokazać jak to się robi w Waszej szkole. Czy nauczyciele WF organizują dodatkowe zajęcia np. z aerobiku dla pozostałych koleżanek i kolegów? A może wspólnie bierzecie udział w lokalnych maratonach lub rajdach? Być może nauczyciele innych przedmiotów już zostali zaangażowani w przygotowania do Lokalnej Akcji Sportowej? Jeśli jakieś działania przerodziły się w regularne praktyki, warto napisać jak udało się to osiągnąć.

   Korzystamy z Dobrych Praktyk

   Odznaka ta przyznawana jest za korzystanie z Dobrych Praktyk innych nauczycieli z programu WF z Klasą. Aby ją otrzymać nauczyciel powinien wykonać trzy kroki:

   • Wybrać dowolny scenariusz, pomysł na lekcję lub na dodatkowe zajęcia, które opublikowaliśmy w zbiorze Dobrych Praktyk na Pintereście lub które sam znajdzie na blogach innych szkół.
   • Następnie przeprowadzić je w swojej szkole, dowolnie je modyfikując i dostosowując do panujących warunków, posiadanego sprzętu, ilości uczniów, itp.
   • Opisać na swoim blogu relację z realizacji pomysłu z innej szkoły, zaznaczając skąd pochodzi oryginalny pomysł (podając link do wykorzystanej „dobrej praktyki” lub do bloga, na którym znaleziono inspirację). Warto podzielić się tym co się udało, co było trudne, nad czym warto jeszcze popracować.

   Wykorzystanie co najmniej 3 pomysłów i ich dobre opisanie na blogu, gwarantuje Wam odznakę „Korzystamy z DP”.

   Szkoła Przyjazna Wychowaniu Fizycznemu

   Odznaka przyznawana jest za wprowadzenie nowatorskich rozwiązań i ciekawych pomysłów na organizację lekcji wychowania fizycznego, które sprawią że WF będzie przyjemny, bezproblemowy, sprawiedliwy i nikt nie będzie chciał się z niego zwalniać.

   W odróżnieniu od odznaki „Innowacyjny WF”, tutaj nie chodzi nam o pomysły na urozmaicenie lekcji, ale o drobne elementy ułatwiające ich organizację.

   Aby otrzymać tę odznakę na blogu muszą znaleźć się co najmniej 3 propozycje na interesujące rozwiązania organizacyjne:

   • W szkole wprowadzane są nowe, nietypowe rozwiązania ułatwiające przygotowanie do lekcji wychowania fizycznego – np. wypożyczalnia strojów do ćwiczeń, wypożyczalnia gumek do włosów, zblokowane lekcje WF na koniec dnia.
   • Nauczyciele wsłuchują się w  potrzeby swoich podopiecznych i starają się na nie odpowiadać w kreatywny sposób (np. słoik szczęścia, do którego uczniowie wrzucają swoje pomysły na lekcje, losowy podział na drużyny za pomocą patyczków do lodów).
   • Dyrekcja szkoły i inni nauczyciele starają się wyjść naprzeciw potrzebom młodych ludzi i wprowadzają dogodności także w infrastrukturze szkoły – np. zapewnienie pryszniców, luster w szatniach, czy szafek do trzymania ręczników i strojów na WF.

   Opis pomysłu powinien być inspiracją dla innych nauczycieli i umożliwiać im wykorzystanie go w swojej szkole. Dlatego należy zwrócić uwagę czy jest on dostatecznie szczegółowy i zawiera wszystkie niezbędne informacje. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre inicjatywy być może wymagają nakładów finansowych. Sugerujemy zatem, aby dołączyć opis tego jak udało się pozyskać fundusze na ich realizację lub wręcz przeciwnie – jak udało się to osiągnąć bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

    

   Skojarzone pliki: