• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   WF z klasą

   Edycja pilotażowa

   Pilotażowa edycja programu WF z Klasą otworzyła dyskusję na temat nowoczesnego nauczania wychowania fizycznego. Program trwał od września do grudnia 2013 roku i  realizowany był dzięki finansowemu wsparciu  Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej. Organizatoram tej ogólnopolskiej akcji była Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Działania wspierał portal Sport.pl. Głównym celem programu była zmiana myślenia o lekacjach WF-u w polskich szkołach.

   Zadania szkół w programie:

   1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) – zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.

   2. Zadania do wyboru - wybranie lub opracowanie jednego własnego zadania mającego na celu m.in.: poprawę frekwencji na lekcjach WF-u; zainicjowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych; zwiększenie aktywności osób mniej wysportowanych; zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy); zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole; wypracowanie pomysłów na ożywienie sportowe całej gminy, np. z wykorzystaniem infrastruktury Orlików etc.

   3. Dokumentacja działań na blogu.