• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   WF z klasą

   Ścieżka turystyczno-regionalna

   Szkoła powinna uczyć mądrych wyborów, uświadamiać oraz promować aktywny tryb życia. Dlatego przedstawiamy Wam bliżej jedno z nowych zadań w III edycji programu WF z Klasą -  CAŁOROCZNĄ ŚCIEŻKĘ TURYSTYCZNO-REGIONALNĄ.

   Ścieżki edukacyjne:

   • są spójne z aktualną podstawą programową
   • uwzględniają cele i wartości programu WF z Klasą
   • mają interdyscyplinarny charakter
   • to wsparcie merytoryczne, metodologiczne i eksperckie nauczycieli WF
   • realizowane są w formie projektu edukacyjnego angażującego uczniów, co zwiększa ich poczucie odpowiedzialności i świadomości (uczenie przez doświadczenie, oddanie głosu i inicjatywy uczniom i uczennicom zgodnie z ideą otwartej szkoły). 

    

   ŚCIEŻKA TURYSTYCZNO-REGIONALNA

   Od samego początku programu WF z Klasą zwracamy uwagę na współpracę ze społecznością lokalną (chociażby przy okazji Lokalnej Akcji Sportowej), poznawanie swojego miejsca zamieszkania, interakcję z innymi ośrodkami i budowanie sieci wsparcia, która przyczyni się do wypracowania pomysłów na bardziej ciekawe i nowoczesne lekcje WF.

   Zgodnie z podstawą programową Wychowania Fizycznego uczeń powinien m.in. umieć wskazać korzyści płynące z aktywności fizycznej w terenie oraz wymienić miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystywać w ramach aktywności fizycznej. Aby pomóc Wam w realizacji tych wytycznych postanowiliśmy, że druga z naszych nowych propozycji zadań będzie mocno osadzona w „małej ojczyźnie”.

   Całoroczna ścieżka turystyczno-regionalna – jej celem jest wspieranie ciekawości poznawczej poprzez odkrywanie miejsca zamieszkania i interdyscyplinarności za pomocą poszerzania wiedzy historycznej, sportowej i turystycznej. Długofalowym celem jest wzmocnienie identyfikacji uczniów z regionem (patriotyzm lokalny) i nauka odpowiedzialności za niego.

   Przypominamy również, że „Sportowy region” to jedno z haseł przewodnich III edycji WF z Klasą.

    

   W ramach ścieżki proponujemy Wam m.in. następujące działania:

   • Sportowy Okrągły Stół na temat zalet spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, w tym poruszenie tematu aktywnej turystyki, profilaktyki alternatyw i aktywnego trybu życia;
   • rajd po ważnych obiektach historycznych/ krajoznawczych, gry terenowe;
   • rozmowy na temat wykorzystania potencjału terenu i jego ukształtowania do uprawiania aktywności fizycznej;
   • wywiadówka szkoleniowa z rodzicami; emisja filmu zrealizowanego w ramach Programu WF z Klasą na temat wykorzystania siłowni plenerowych;
   • organizowanie interdyscyplinarnych zajęć;
   • Lokalna Akcja Sportowa poświęcona promocji aktywnego stylu życia w swoim regionie.

    

   A teraz bardziej szczegółowo:

    

   Działania w ramach całorocznej ścieżki turystyczno - regionalnej podzieliliśmy na dwa semestry.

   W pierwszym semestrze będziemy prosić Was o ścisłą współpracę z innymi nauczycielami, aby całe działanie zakończyło się sukcesem.

   Oto zadania:


   Pierwszy  semestr

    

   DLA WF-isty/WF-istki:

    

   1. Ankieta/bilans/zbadanie stanu wyjściowego

   Przed zorganizowaniem Sportowego Okrągłego Stołu przeprowadźcie krótką ankietę wśród swoich uczniów na temat ich sposobu spędzania czasu wolnego (czynnie czy biernie, przy domu czy w terenie, na spacerze czy na zajęciach dodatkowych?). Następnie wspólnie z uczniami przeanalizujcie wyniki ankiety.

   Zapytajcie uczniów czy potrafią odróżnić aktywne formy spędzania czasu wolnego (a może myślą, że klikanie w domu w klawiaturę komputera jest aktywnością czynną?) Zwróćcie uwagę na jakość wykorzystanego czasu po lekcjach i korzyści zdrowotne płynące z ich wyborów. Zbadajcie gdzie spędzają czas wolny i jak organizują swoją aktywność sportową? Czy znają swoją okolicę? Czy wiedzą jak wykorzystać ukształtowanie terenu do ciekawych form ruchu? Czy wiedzą co oferuje ich miejsce zamieszkania? Zachęćcie ich do aktywnej turystyki. Następnie przeprowadźcie rozmowę na temat zalet czasu spędzonego aktywnie na świeżym powietrzu.

   Na koniec poproście uczniów aby każdy indywidualnie wyznaczył sobie cele do realizacji na ten rok szkolny w obrębie: poznania swojej „małej ojczyzny”, konstruktywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego, a potem wspólnie opracujcie plan działania na kolejne miesiące. 

    

   2. Kampania społeczna I: „Ćwicz lokalnie” - promujemy sport związany z naszą dzielnicą/miastem/regionem.

   Przygotowując się do tej kampanii wspólnie z uczniami prześledźcie historię sportową Waszego miejsca zamieszkania. Sprawdźcie jaki sport był najpopularniejszy, z czego słynie Wasz region. A może jakiś sławny sportowiec pochodzi z Waszych stron? Gdy już poznacie wszystkie te fakty, pokażcie, w jaki sposób sport był od dawien dawna związany z Waszą miejscowością. Następnie przez cały tydzień przeprowadźcie kampanię społeczno – informacyjną: każdego dnia, od poniedziałku do piątku, promujcie jeden poznany fakt (forma zależy wyłącznie od Was). Na przykład jeśli zdecydujecie się na piłkę nożną - wybierzecie jakiś klub piłkarski i zapoznajcie uczniów Waszej szkoły z jego historią, barwami, kulturą. Na koniec tygodnia rozegrajcie międzyklasowy mecz towarzyski. A może króluje u Was żeglarstwo albo wspinaczka? Z przyjemnością przeczytamy o Waszych sportowych odkryciach i poznamy nowe zagłębia ciekawych aktywności. 

    

   3. Kampania społeczna II: „Znajdź sportowe miejsce dla siebie”.

   Tym razem chcielibyśmy, abyście zapoznali swoich uczniów z nietypowymi miejscami do uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Wiemy już, że chętniej wychodzicie poza mury szkoły w ramach swoich lekcji WF. A może znacie jakieś ciekawe miejsca, nieznane dotąd Waszym uczniom? A może to właśnie uczniowie znają nowe lokalizacje aktywnych szaleństw? Na początku porozmawiajcie z uczniami na temat sportowych bądź niesportowych miejsc do ćwiczeń. Gdzie w Waszej miejscowości jeździ się na deskorolce? Gdzie można uprawiać parkour? Gdzie są najfajniejsze trasy rowerowe? A gdzie jest najlepsza naturalna infrastruktura do rozciągania mięśni po biegach? Znacie już wszystkie odpowiedzi? – to przystąpcie do działania! W ramach kampanii społecznej codziennie, przez tydzień, postarajcie się zapoznać uczniów Waszej szkoły z nowymi, nietypowymi miejscami do uprawiania sportu. Możecie wykonać plakaty, makiety, prezentacje lub po prostu zorganizować krótkie wyjścia po lekcjach, podczas których uczniowie sami będą mogli zobaczyć Wasze propozycje. Na koniec tygodnia przeprowadźcie wśród całej społeczności szkolnej głosowanie na najfajniejsze, najbardziej atrakcyjne, najmodniejsze sportowe miejsce. W ten sposób może powstanie nowe miejsce spotkań po lekcjach. Czekamy na Wasze propozycje!

    

    

   DLA WYCHOWAWCY / WYCHOWAWCZYNI

    

   1. Na godzinie wychowawczej omówcie wspólnie z uczniami zalety spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Dowiedzcie się jak wygląda ich czas po lekcjach? Gdzie i w jaki sposób go spędzają? Czy potrafią wymienić miejsca, obiekty, urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać dla aktywności fizycznej? Rozpocznijcie dyskusję i zobaczcie, co uczniowie wiedzą i co mają do powiedzenia na temat zdrowotnych korzyści z uprawiania sportu (wliczając w to formy rekreacyjne) w terenie. Postarajcie się wypracować rozkład dnia dla ich grupy wiekowej, który uwzględniałby adekwatne proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym, czasem biernym i czasem aktywnym.

   2. Zebranie/ spotkanie z rodzicami o podobnej tematyce. Warto zacząć od domu, bo tam kształtują się nie tylko pierwsze nawyki żywieniowe, ale również sposoby spędzania czasu wolnego. Powszechnie wiadomo, że jeśli rodzic jest aktywny, ciekawy świata i towarzyski – takie wartości łatwiej będzie mu zaszczepić u swoich dzieci. Dlatego zachęćmy rodziny do wspólnych działań. Na zebraniu z rodzicami postarajcie się omówić korzyści płynące z aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zaznaczcie jak ważny jest zbilansowany rozkład dnia. Przedstawcie pomysły i propozycje na wspólne spędzanie czasu z dzieckiem na dworze. Pokażcie nasz filmik o siłowniach terenowych. Zachęćcie do spacerów i turystyki lokalnej. Włączcie ich w różnorodne akcje w Waszej szkole np. w Lokalną Akcję Sportową lub dowolną kampanię społeczną. Wspólnie rozbudźcie w uczniach cheć do poznawania swojego miejsca zamieszkania w aktywny i twórczy sposób.

    

    

   DLA NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO / NAUCZYCIELKI WSPOMAGAJĄCEJ

    

   W realizacji ścieżki edukacyjnej stawiamy na współpracę całego grona pedagogicznego. Zależy nam nie tylko na tym, aby wszyscy nauczyciele promowali ciekawość poznawczą i zachęcali do aktywnego spędzania czasu po szkole, ale również na rozpowszechnianiu interdyscyplinarności na lekcjach.

   Niezależnie od tego jakiego przedmiotu będzie uczył wybrany przez Was nauczyciel wspomagający w programie WF z Klasą, wybierzcie wspólnie jeden temat związany z Waszym sportowym regionem, który będzie on mógł zrealizować na swoich lekcjach przedmiotowych.

   Oto kilka przykładów, które mamy nadzieję zainspirują Was do szerszych działań. Możecie z nich skorzystać lub poszukać własnych pomysłów na realizację ścieżki turystyczno-regionalnej: 

   • Czy w epoce nowoczesnych technologii i GPS-a uczniowie wiedzą jak czytać mapę? To niezwykle ważna umiejętność, która z pewnością pomoże im odkryć nowe miejsca na planie Waszej miejscowości. Zachęćcie ich do wspólnych poszukiwań. A może razem wybierzecie się w teren, aby doskonalić tę umiejętność w praktyce? (geografia)  
   • Jakie są Wasze ulubione sporty na świeżym powietrzu? A czy umiecie wymienić je w obcym języku? Spróbujcie, przy okazji nauki słówek z modułu poświęconego różnym aktywnościom, krajobrazom, turystyce, sportom, omówić korzyści dla zdrowia płynące z uprawiania sportu w terenie. (języki obce)
   • Jak zmienia się tętno i wydolność oddechowa gdy chodzimy po różnym terenie (pod górę, z górki, po płaskim etc.) Czy Wasi uczniowie wiedzą jakie tętno jest odpowiednie dla ich wieku? Jak je zmierzyć? Czy wiedzą jak rozpoznać różne reakcje własnego organizmu w zależności od intensywności wysiłku fizycznego? Spróbujcie razem poszukać odpowiedzi na te pytania. (biologia)
   • A co powiecie na pomysł zaprojektowania mapy obiektów sportowych w Waszym mieście? Możecie wykorzystać bazę danych, która powstanie podczas kampanii społecznej II – „Znajdź sportowe miejsce dla siebie”. Jesteśmy przekonani, że przyda się ona nie tylko uczniom , ale też będzie stanowić cenne źródło informacji dla ich rodziców. (informatyka, plastyka)
   • Podróż za jeden grosz – zaplanujcie wycieczkę po najbliższych Wam miastach, opracujcie środki transportu i listę „must see-musisz zobaczyć”.  (przedsiębiorczość)
   • Lekcje na dworze – zachęcamy, żeby przynajmniej jedna lekcja w semestrze odbyła się na świeżym powietrzu. Przecież każdego przedmiotu można nauczać w terenie! Wystarczy odrobina chęci, wygodna polana i słoneczna pogoda. (wszystkie przedmioty)

    

   Drugi semestr

    

   DLA WF-isty/WF-istki:

    

   1. Projekt edukacyjny na temat: mój sportowy region

   Projekt edukacyjny to metoda, która pozwala uczniom na rozwinięcie swoich umiejętności pracy w grupie, myślenia problemowego czy poczucia odpowiedzialności za swoje zadania. Ważnym punktem jest samodzielna praca uczniów, nauczyciel tylko koordynuje ich pracę. Grupa uczniów sama zbiera materiały na wybrany temat, opracowuje je oraz prezentuje.

   Rola nauczyciela jest tu równie istotna co zespołu projektowego. Nauczyciel powinien być zaangażowany w swoją rolę, inspirować uczniów do działania, skłaniać do samodzielnego myślenia, dbać o regularne spotkania, nadzorować pracę swoich podopiecznych przy realizacji i prezentacji projektu.

   Istotne jest poinformowanie uczniów o planie działania, zasadach współpracy oraz kryteriach oceniania. Zespoły uczniowskie mogą wyłonić swojego lidera, który będzie pilnował terminów, dbał o przepływ informacji i kontaktował się z nauczycielem.
   Temat, nad jakim będą pracować uczniowie w ramach ścieżki turystyczno – regionalnej nie musi być ściśle związany z wychowaniem fizycznym. Namawiamy do interdyscyplinarności.

   Przykłady tematów:

   • Zaplanujcie wycieczkę rowerową/kajakiem/pieszą. Wyznaczcie trasę, wyszukajcie informacje o obiektach wartych zobaczenia, zabytkach, florze i faunie, a następnie udajcie się na zwiedzanie. Nie zapomnijcie przygotować się fizycznie i odpowiednio ubrać na tę wyprawę.
   • Geocaching – czym jest? Zaplanujcie grę (umieśćcie skrytki w miejscach związanych z historią okolicy, geografią, przyrodą) lub grę terenowa, bez udziału nowych technologii.
   • Przygotujcie broszury/ulotki pt. „Moje aktywne miasto”.
   • Zaplanujcie grę terenową połączoną z wiedzą o regionie.
   • Przeprowadźcie akcję: rowerem do szkoły.
   • Zaprojektujcie ścieżkę zdrowia w swojej okolicy – być może są w Waszej miejscowości  tereny, które pozwalają na zbudowanie takiej ścieżki niewielkim kosztem z zaangażowaniem mieszkańców.
   • Zorganizujcie spotkania międzypokoleniowe. Zaproście rodziców i dziadków do wspólnej zabawy. Niech zapoznają uczniów ze swoimi grami podwórkowymi z dzieciństwa czy z lokalną tradycją sportową. 

   Pamiętajcie, że projekt powinien trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. To od Was zależy czas i zakres jego realizacji.

   Od czego zacząć?

   Przygotowanie
   Określcie cel projektu. Zastanówcie się nad problemem, który chcecie rozwiązać. Uczniom szkoły podstawowej należy w tym pomóc. Starsi uczniowie nie powinni mieć problemu z zaproponowaniem tematyki, która ich interesuje. Ważne, aby wybrać temat, który wiąże się ze świadomymi wyborami, a jak wiemy możliwości jest wiele.

   Planowanie
   Przygotujcie z uczniami plan działania. Omówcie następujące zagadnienia:
   • temat i cele projektu,
   • źródła informacji (książki, Internet, eksperci...),
   • sposoby realizacji, 
   • harmonogram (kto, co, kiedy robi),
   • terminy konsultacji (raz w tygodniu czy rzadziej? na lekcji czy po lekcjach? wszyscy naraz, czy kolejne zespoły?), 
   • prezentacja efektów wspólnej pracy,
   • kryteria oceny projektu (osiągnięcie zamierzonych celów, wykorzystanie źródeł, sposób prezentacji, poziom współpracy w zespole...).

   Realizacja
   Zadbajcie o to, aby uczniowie podzielili się w równym stopniu pracą. Jeśli ich początkowy zapał do działania zmaleje, pamiętajcie o mobilizowaniu ich, docenianiu efektów dotychczasowej pracy, regularnych konsultacjach, poinformowaniu rodziców i próbie włączenia ich w projekt.

   Prezentacja
   Prezentacja efektów pracy może przybrać różne formy. Wasi uczniowie nie muszą stworzyć prezentacji multimedialnej czy plakatu. Mogą zorganizować happening, marsz, lekcję pokazową, grę terenową, wycieczkę. Pamiętajcie, że zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej prezentacja musi być publiczna.

   Zadaniem nauczyciela jest wspieranie uczniów w ich wyborach, w tym również w wybranym sposobie prezentacji ich dokonań. Opiekun zespołu projektowego pomaga w organizowaniu potrzebnego sprzętu do prezentacji i pomieszczenia, ocenia wg wcześniej ustalonych kryteriów.

   Nie zapomnijcie podsumować razem z uczniami efektów Waszej kilkutygodniowej pracy.


   Podsumowując, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.06.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych:

   § 8. 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje: 1) wybór tematu projektu edukacyjnego; 2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

   Pełen tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie men.gov.pl

    

   2. Podsumowanie/zbadanie stanu końcowego/wnioski na przyszłość.

   To ostatnie zadanie ma być weryfikacją postanowień z początku roku. Zobaczcie co się zmieniło przez ten rok szkolny – postawy? opinie? tryb życia? Wspólnie z uczniami przeprowadźcie analizę osiągnięcia indywidualnych celów każdego z nich. Zobaczcie, co się udało? Co było trudne? Co zakończyło się sukcesem? A nad czym jeszcze będziecie pracować?

    

   Pomocne materiały:

    

   Przykłady ze szkół:

   http://blogiceo.nq.pl/sportwparszowie/2015/06/06/las-gra-terenowa-w-jede...
   http://blogiceo.nq.pl/ekonomysport/2014/12/14/sladami-sportu-i-rekreacji...
   http://blogiceo.nq.pl/wf2014spzakliczyn/2014/12/08/na-zastepstwie-poszli...
   http://blogiceo.nq.pl/bydgoszcz/2014/12/16/z-oplawca-do-myslecinskiego-t...
   http://blogiceo.nq.pl/marszobiegi/2015/01/01/projekt-gimnazjalny-szlakam...
   http://blogiceo.nq.pl/aktywnadziewiatka2/2015/05/20/teatr-jako-miejsce-n...
   http://www.ceo.org.pl/pl/wf/news/fakultet-turystyczny
   http://blogiceo.nq.pl/zs60/gimnazjum-nr-41/zadanie-dodatkowe-wf-poza-szk...
   http://blogiceo.nq.pl/marszobiegi/2015/04/14/rusza-las-wiec-w-las-zapros...
   http://blogiceo.nq.pl/wesolyleopoldow/2014/12/16/projekt-edukacyjny-real...
   http://blogiceo.nq.pl/zsmd/2015/04/18/szkolawmaszewieduzymrajd/

    

   Nie zapomnijcie wszystkich etapów realizacji całorocznej ścieżki edukacyjnej opisać na blogu Waszej szkoły, zgodnie z zadaniami wyszczególnionymi na osi czasu.

   W każdym z tych zadań postarajcie się uwzględnić m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

   • Jak wyglądał przebieg zadania? (opiszcie krok po kroku podjęte działania)
   • Jak się do niego przygotowywaliście?
   • Ile osób w nim uczestniczyło?
   • Jakie były wrażenia i opinie uczniów o nowych propozycjach?
   • Czy założone cele zostały osiągnięte?
   • Co się udało? Co było trudne?
   • Jakich wskazówek możecie udzielić nauczycielom, którzy chcieliby iść w Wasze ślady?

    

   Szczegółowy opis zadań w ramach ścieżki znajdziecie również tu:  http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/WZK/davBinary/sciezka_turystyczno_-_regionalna_ost.pdf

    

   Zdjęcia: Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie, Gimnazjum w Andrzejewie.