Raport "W stronę współpracy: organizacje społeczne i szkoły"

Zapraszamy do lektury pierwszego w Polsce opracowania, które opisuje aktualny stan współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi i szkołami. Zostało stworzone przez Fundację Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej na podstawie eksploracyjnego badania społecznego. W raporcie zostały zawarte m.in. charakterystyka relacji i wynikających z nich potrzeb, oczekiwań, motywacji i barier oraz rekomendacje, które pozwolą obu szkołom i organizacjom społecznym lepiej zrozumieć wyzwania, jakie przed nimi stoją.

 

Z raportu "W stronę współpracy: organizacje społeczne i szkoły" wynika m.in., że szkoły potrzebują od organizacji społecznych:

  • wsparcia psychologicznego i działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego u uczniów i uczennic oraz kadry pedagogicznej,
  • pomocy w unowocześnieniu procesu dydaktycznego i wykorzystywaniu nowych technologii,
  • wsparcia w działaniach promocyjnych,
  • wsparcia w skuteczniejszym włączaniu rodziców w życie szkoły
  • pomocy w rozwijaniu kompetencji u uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół. 

Organizacje społeczne natomiast deklarują potrzeby:

  • osiągnięcia stabilności finansowej,
  • rozwoju działań promocyjnych,
  • znalezienia przestrzeni na dostosowywanie oferty do zmieniających się warunków systemu edukacji.

 Zapraszamy do lektury raportu!

 

POBIERZ BEZPŁATNIE