Weź udział w konkursie "Wychowanie to podstawa"!

Ogłaszamy konkurs, w którym nagrodą jest wydana w formie papierowej publikacja “Wychowanie to podstawa”. Publikacja ta to źródło wiedzy oraz wartościowych wskazówek i inspiracji pomocnych w sytuacjach kryzysowych i w codziennej pracy z uczniami i uczennicami. Na 260 stronach znajdziecie propozycje ćwiczeń na godzinę do dyspozycji wychowawcy, działań o charakterze projektu edukacyjnego i pomysły na drobne oddziaływania i interakcje z młodymi ludźmi.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytanie: Jakie jest Twoje najwspanialsze wychowawcze doświadczenie w pracy z uczniami i uczennicami?

 

Odpowiedzi należy udzielić pod postem na naszym profilu na Facebooku. Nie może być ona krótsza niż 200 i nie dłuższa niż 500 znaków. Sposób jej udzielenia powinien pozwolić na skorzystanie z doświadczenia innym nauczycielom i nauczycielkom. 

 

Do udziału w konkursie zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów i etapów kształcenia, zaznaczamy jednak, że materiały zawarte w publikacji przeznaczone są głównie dla wychowawców i wychowawczyń klas IV-VIII szkół podstawowych. 

 

Komentarze pod tym postem można zostawiać od 18 do 24 października 2021 roku. Odpowiedzi udzielone po tym terminie nie będą oceniane przez jury konkursowe.

 

Informacje wygranej w konkursie udzielimy w prywatnej wiadomości. 

 

Regulamin konkursu dostępny jest TU.

 

 

***

„Wychowanie to podstawa” to program wsparcia wychowawców i wychowawczyń klas IV-VIII szkół podstawowych. Głównym jego celem jest przygotowanie i upowszechnienie w szkołach modelu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających zadania wychowawcze szkoły, które umożliwią wychowawcom i wychowawczyniom:

• rozwijanie własnych umiejętności wychowawczych;

• wspieranie uczennic i uczniów w ich rozwoju w tym w budowaniu osobistego systemu wartości,

• budowanie szkolnych relacji i wzmacnianie procesów grupowych w klasie,

• włączanie uczennic i uczniów do współdecydowania w klasowej i szkolnej wspólnocie,

• uwrażliwienie uczennic i uczniów na lokalne oraz globalne problemy i wyzwania.

Projekt “Wychowanie to podstawa” korzysta z dofinansowania o wartości 109 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.