Sprawozdania

Rok 2019


Sprawozdanie finansowe 2019

Opinia i raport biegłego rewidenta 2019 (493 KB)

Sprawozdanie merytoryczne (879 kb)