Zgłoś się do naszych programów na rok szkolny 2021/2022!

Nauczycielko, Nauczycielu!

 

programy, szkolenia oraz inne nasze inicjatywy, z których możecie skorzystać w nowym roku szkolnym, przygotowaliśmy tak, aby:
- angażowały uczniów i uczennice w naukę (po dłuższej przerwie),
- pomagały w tworzeniu środowiska sprzyjającego uczeniu się,
- wyzwalały w młodych ludziach radość, energię i entuzjazm do działania,
- sprzyjały odbudowywaniu szkolnej wspólnoty (m.in. po edukacji zdalnej),
- wspierały we wprowadzaniu na lekcje tematów dotyczacych otaczającej rzeczywistości. 

 

Nasze wsparcie sprawdzi się zarówno w szkołach małych, wiejskich, jak i w tych, które znajdują się w dużych miastach (w ofercie znajduje się także program skierowany młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach wychowawczych i szkołach branżowych!). Stawiamy na przyjazne materiały oraz praktyczne wskazówki i rozwiązania. Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej jest możliwa niezależnie od warunków pracy szkoły (stacjonarnych, hybrydowych lub zdalnych).

 

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego zachęcamy do zapisów już dziś! 
 

Angażuj obywatelsko

Chcemy razem z Tobą pokazywać młodym ludziom, jaką wartość ma podejmowanie inicjatyw na rzecz innych w szkole i w środowisku lokalnym. W programie „Szkoła demokracji” wesprzemy Cię w rozwijaniu samorządu uczniowskiego. Program „Młodzi w akcji” skutecznie zainspiruje ich do realizacji projektów na rzecz najbliższej okolicy. 

Warsztaty dla nauczycieli, uczennic lub grup mieszanych, podczas których uczestnicy zdobywają nową wiedzę na temat wybranego aspektu działania samorządu uczniowskiego. Celem warsztatów jest usprawnienie jego funkcjonowania, również w czasie kryzysu związanego z pandemią. Spotkanie możliwe jest w formie online lub stacjonarnej. || Koszt warsztatu stacjonarnego zaczyna się od 1500 zł brutto. Koszt warsztatu online od 900 zł brutto.
Warsztaty dla nauczycieli, uczennic lub grup mieszanych, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak zbadać potrzeby lokalnej społeczności oraz zaplanować na ich podstawie szkolny wolontariat. Warsztat pozwala także uzupełnić wiedzę o wymaganiach formalno-prawnych związanych z jego prowadzeniem. Spotkanie możliwe jest w formie online lub stacjonarnej. || Koszt warsztatu stacjonarnego zaczyna się od 1500 zł brutto. Koszt warsztatu online od 900 zł brutto.
Otwieraj na kulturę

Chciałabyś lub chciałbyś przybliżyć młodzieży kulturę i sztukę? To dobrze, bo dzięki temu nie tylko rozwija się ich wyobraźnia, ale także kształtuje otwartość na różne poglądy i umiejętność dostrzegania złożoności problemów. Sprawdź program edukacji kulturowej, a także akcje kulturalne przeznaczone dla bibliotek!

Uczniowie i uczennice oraz opiekun biorący udział w projekcie pracują z wykorzystaniem wyselekcjonowanych filmów dostępnych na internetowej platformie. Mogą wykorzystywać je podczas lekcji lub zrealizować projekt społeczno-filmowy. Wsparcie proponowane uczestnikom programu obejmuje warsztaty, szkolenia, mentoring i wirtualne spotkania wokół premier filmowych, w których biorą udział szkoły z całej Polski. Program rozwija umiejętność świadomego korzystania i tworzenia kultury oraz pogłębia rozumienie siebie, innych ludzi i istotnych problemów społecznych. || Udział jest bezpłatny! 
Ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury. W programie przypominamy, że biblioteki to miejsca z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsca wspólne, łączące ludzi, lokalne centra żywej kultury i edukacji.  Biblioteki w całej Polsce przy wsparciu – promocyjnym i merytorycznym – organizatorów, przygotowują dla czytelników specjalne wydarzenia. || Udział jest bezpłatny!
Rodzinne warsztaty słowotwórcze prowadzone przez bibliotekarzy i bibliotekarki w całej Polsce na podstawie materiałów i książek polecanych w programie. Uczestnicy bawią się polszczyzną, przyglądają familektowi, dzielą się oryginalnymi słowami i powiedzeniami oraz utrwalają je w twórczej formie, ukazując ich źródło i znaczenie. Warsztat rozwija świadomość językową oraz pozwala bardziej docenić dziedzictwo językowe swojej rodziny. || Udział jest bezpłatny!
Pomagaj się uczyć

Wsparcie proponowane w tym obszarze pomoże Ci w autentycznym zaangażowaniu uczniów i uczennic w prowadzone zajęcia. Możesz dzięki niemu wzbogać wiedzę o aktywizujących metodach nauczania i ocenianiu kształtującym. Stawiamy na współpracę i wzajemne wspieranie się nauczycielek i nauczycieli, bo wierzymy, że to klucz do skuteczniejszej edukacji!

Program „Szkoła ucząca się”

Te kursy są odpowiedzią na wyzwania dotyczące nauczania, z którymi na co dzień spotka się każdy nauczyciel. Wszystkie z nich odbywają się przez internet i trwają kilka miesięcy. W tym czasie uczestniczki i uczestnicy poznają nowe metody nauczania, na bieżąco wypróbowują je w pracy z uczniami oraz poddają to doświadczenie refleksji. || Koszt udziału indywidualnego nauczyciela w dowolnym kursie to 450zł. Opłata za udział 4 nauczycieli ze szkoły w jednym roku szkolnym wynosi 1400 zł. Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 300 zł.    
Warsztaty, w których bierze udział wielu nauczycieli, pracujących na co dzień w jednej szkole, pozwalają na znaczące podniesienie skuteczności uczenia się uczniów i uczennic. Uczestnicy pogłębiają podczas nich swoją wiedze na temat nauczania, oceniania i zarządzania oraz zacieśniają wzajemną współpracę. Poszczególne warsztaty opracowujemy je na podstawie najnowszych badań dotyczących skuteczności doskonalenia nauczycieli, śledząc nowe trendy w edukacji. Dostępne są zarówno formaty online, jak i stacjonarne. || Koszt udział w warsztatach uzależniony jest od wielkości szkoły.
Wyjaśniaj politykę

Naprawdę warto tłumaczyć młodym ludziom, jak działa świat polityki i zachęcać ich do zaangażowania w życie publiczne. Nasze programy takie jak „Europejski Uniwersytet Latający” pomogą Ci poruszać polityczne tematy w sposób bezpieczny i poprawny.

Program pogłębia wiedzę uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE. Dowiadują się, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. W ramach programu w szkołach odbywają się warsztaty, prowadzone przez ekspertów, ekspertki oraz animatorów. Dzięki nim rozwija się uczniowskie poczucie sprawczości i samoświadomość w wymiarze globalnym. Udział jest bezpłatny! Zapraszamy szkoły z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców.