Zgłoś się do naszych programów!

Nauczycielko i Nauczycielu! Sprawdź, do jakich programów Centrum Edukacji Obywatelskiej możesz się obecnie zgłosić i zapisz się już dziś!

Angażuj obywatelsko

Uczniowie i uczennice w ramach tych programów w praktyce dowiadują się, jaki mogą mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość. Uczą się także zaangażowania w życie wspólnoty - zarówno szkolnej, jak i lokalnej.  

 

Organizacje pozarządowe są istotnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, dlatego warto rozmawiać na ich temat w szkole. W tym programie uczniowie i uczennice dowiadują się, jak działają takie organizacje, a także w jaki sposób mogą włączać się w ich działania. Mogą równocześnie wziąć udział w lekcji poprowadzonej przez przedstawicieli wybranej organizacji (o profilu działania zbliżonym do jednego ze szkolnych przedmiotów).  Uwaga! Program skierowany do szkół z Warszawy!
Otwieraj na kulturę

Korzystanie z kultury i sztuki uczy nie tylko twórczego myślenia, lecz również m.in. dostrzegania złożoności rzeczywistości, w której żyjemy. Udział w naszych programach kulturalnych to także sposób na uatrakcyjnienie lekcji i zwiększenie zaangażowania uczniów i uczennic.

W dzisiejszym świecie coraz istotniejsza staje się refleksja nad relacją człowieka z systemem, technologią czy naturą. W tym programie uczniowie i uczennice pracują z filmami krótkometrażowymi dotyczącymi najważniejszych wyzwań współczesnej Europy. Dzięki nim poszerzają swoją świadomość, uczą się empatii, uważności na innych, otwartości oraz kształtują swoją obywatelską postawę. 
Uczniowie i uczennice biorą udział w zajęciach przygotowanych z wykorzystaniem filmów krótkometrażowych. Dzięki nim rozwijają swoje umiejętności emocjonalno-społeczne takie jak samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, umiejętność budowania relacji i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Takie kompetencje są pomocne w bezpiecznym podejmowaniu aktywności m.in. w internecie.