Specjalista/specjalistka ds. komunikacji i promocji

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych.

Obecnie poszukujemy do dużego  projektu edukacyjnego Kandydata lub Kandydatki na stanowisko:

Specjalista/specjalistka ds. komunikacji i promocji

Zadania:

 • samodzielne planowanie komunikacji Programu (przekazy i narzędzia) zgodnie z wyznaczonymi kierunkami strategicznymi oraz odpowiedzialność za jej efekty; 
 • koordynacja i organizacja wydarzeń promocyjnych Programu; 
 • współpraca z grafikami nad wyglądem produktów powstających w ramach Programu;
 • koordynacja obecności Programu na wydarzeniach zewnętrznych;
 • przygotowywanie komunikatów do interesariuszy Programu (m.in. nauczyciele, dyrektorzy, przedstawiciele środowiska edukacyjnego oraz administracji publicznej);
 • współpraca z mediami, w  tym mediami branżowymi;
 • koordynacja prowadzenia strony internetowej Programu oraz kanałów w mediach społecznościowych;
 • współpraca z główną specjalistką ds. komunikacji i promocji organizacji w zakresie uspójniania strategii komunikacyjnej projektu ze strategią komunikacji organizacji.

Oczekujemy:

 • doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych (minimum 2 lata);
 • doświadczenie w pracy z grafikami (od identyfikacji wizualnej po projektowanie grafik); 
 • łatwość w koordynacji kilku procesów jednocześnie;
 • umiejętności komunikacyjne i umiejętności w zakresie współpracy z zespołem projektu;
 • znajomość CMS/drupal/wordpress;

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy przy ogólnopolskich projektach z dużą liczbą interesariuszy i partnerów; 
 • podstawowa znajomość programów graficznych np. Canva. 

Oferujemy: 

 • pracę z misją wspierania polskiej oświaty w pilotażowym i innowacyjnym projekcie zmiany polskich szkół;
 • samodzielność i możliwość realizowania autorskich pomysłów; 
 • pracę w największej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się edukacją, z najlepszymi w Polsce ekspertami;
 • pracę w wymiarze do 40 godzin w tygodniu, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 • biuro w Śródmieściu Warszawy, blisko metra.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie na adres praca@ceo.org.pl  CV wraz z listem motywacyjnym do 30 maja 2021 r.
 
W tytule maila proszę wpisać „Praca – specjalista/ka ds. komunikacji”. Prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych (poniżej: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia rekrutacji.
 
Wiem, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając mail z informacją na adres dane.osobowe@ceo.org.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Wiem, że moje dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Wiem, że moje dane będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. Wiem, że mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Wiem, że mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
 
Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub maila następującej zgody:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.  

W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę.

W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania.  Proszę również zaznaczyć w liście motywacyjnym jakim wymiarem czasu jest Pan/Pani zainteresowany/a pracą oraz oczekiwane wynagrodzenie.
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.