Szkolenia dla nauczycieli, doskonalenie zawodowe, projekty edukacyjne | ceo.org.pl

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O Centrum Edukacji Obywatelskiej

Jesteśmy największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce. Przy naszym wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Nasze działania prowadzimy w 6 grupach programów

Obszar angażuj obywatelsko
Angażuj obywatelsko
M.in. samorząd uczniowski, wolontariat szkolny i projekt społeczny
Odpowiadaj na globalne wyzwania
M.in. edukacja ekologiczna, edukacja globalna, środowisko
Otwieraj na kulturę
M.in. edukacja kulturalna, edukacja filmowa, historia i dziedzictwo
Pomagaj się uczyć
M.in. ocenianie kształtujące, przywództwo edukacyjne, zadania edukacyjne
Wyjaśniaj politykę
M.in. edukacja o polityce, edukacja wyborcza, edukacja europejska
Ucz otwartości
M.in. wychowanie, rozmowa na trudne tematy, edukacja włączająca